แต่งตั้ง"อุษณีย์ แสงสิงแก้ว"รักษาการดีดีการบินไทย

วันที่ 07 ก.พ. 2560 เวลา 19:57 น.
แต่งตั้ง"อุษณีย์ แสงสิงแก้ว"รักษาการดีดีการบินไทย
มติบอร์ดการบินไทยแต่งตั้ง"อุษณีย์ แสงสิงแก้ว"ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) มีผล 10 ก.พ.นี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานคณะกรรมการบริษัทการบินไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ดว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี)  แทนนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 10 ก.พ.นี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.เป็นต้นไป จนถึงระยะเวลา 3 เดือน หรือจนกว่ากระบวนการสรรหาดีดีคนใหม่จะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างรอรายละเอียดการตรวจสอบคุณสมบัติจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เนื่องจากบริษัทเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจอย่างกว้างขวางกับบริษัทอื่นๆจำนวนมาก จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครประมาณสัปดาห์หน้า โดยล่าสุดพบว่าเหลือผู้ที่สมัครที่นอการตรวจคุณสมบัติ 8 ราย จากเดิม 9 ราย เนื่องจากได้มีการถอนใบสมัครออก

"การแต่งตั้งนางอุษณีย์ เป็นรักษาการดีดี เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการบริหารที่ครอบคลุมการบริหารจัดการ เชื่อว่าจะทำให้การขับเคลื่อนแผนปฎิรูปการบินไทยต่อไปได้"

สำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสินบนบริษัทโรลส์รอยซ์ บริษัทได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)  ล่าสุดได้ส่งรายละเอียด ทั้งหมด 3 ช่วง ได้แก่ ปี 2534-2535 ปี 2537-2540 และ ปี 2547-2548 ซึ่งการบินไทยจะรวบรวมข้อมูลตามที่ป.ป.ช.เรียกสอบสวน เพื่อให้ข้อมูลการตรวจสอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายอารีพงศ์ กล่าวว่า ด้านการปรับราคาตั๋วโดยสารเครื่องบินเส้นทางในประเทศ หลังรัฐบาลประกาศขึ้นราคาภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน ขณะนี้ฝ่ายการพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เบื้องต้นได้รับผลกระทบจากการปรับราคา และมีแนวโน้มต้องปรับราคาค่าตั๋วตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ส่วนจะปรับมากน้อยเท่าไหร่ เตรียมนำเรื่องระยะทาง จำนวนผู้โดยสาร กำไรต่อที่นั่งมาประเมินเกณฑ์การปรับราคาขึ้นด้วย.