สปท.ชี้ควรใช้มาตรา 44 จบปัญหา เริ่มต้นปรองดองถอยคนละก้าว

วันที่ 19 ม.ค. 2560 เวลา 13:59 น.
สปท.ชี้ควรใช้มาตรา 44 จบปัญหา เริ่มต้นปรองดองถอยคนละก้าว
"นิกร จำนง"เชื่อรัฐบาล- คสช. เอาจริงสร้างปรองดอง ด้าน "สุชน" หนุนใช้ ม.44 แก้ปัญหา ชี้  เริ่มต้นปรองดองถอยคนละก้าว

วันที่ 19 ม.ค. นายนิกร จำนง กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) กล่าวว่า เชื่อว่ารัฐบาลและคสช.เอาจริงกับการสร้างความปรองดองในครั้งนี้ จะต้องทำให้ดีที่สุด เพราะเป็นผู้เปิดหน้าเล่นเองที่จะสร้างความปรองดองในปี 2560 ส่วนตัวมองว่า คณะกรรมการปรองดองทุกฝ่ายที่รัฐบาลจะตั้งขึ้นมา ควรมีที่มาจากหลากหลาย ควรเชิญคณะกรรมการที่เคยทำรายงานเรื่องการสร้างความปรองดองมาร่วมด้วย ไม่ควรมีแต่ทหารฝ่ายเดียว เชื่อว่ารัฐบาลคงรับฟัง ส่วนการให้คู่ขัดแย้งมาลงนามเอ็มโอยูเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสร้างความปรองดองนั้น คิดว่า ไม่จำเป็น เพราะหากมีใครไม่ปฏิบัติตามจะยิ่งเกิดความเสียหาย ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีบทลงโทษอย่างไร  ควรใช้วิธีเชิญฝ่ายการเมืองมาหารือร่วมกันแล้วให้สัญญาเป็นคำมั่นต่อสังคม และแถลงข่าวแสดงจุดยืนให้สาธารณชนทราบ แม้น้ำหนักจะเบากว่าการลงนามเอ็มโอยู   แต่ให้สังคมเป็นผู้ใช้อำนาจลงโทษแซงชั่นนักการเมืองที่ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ ทั้งนี้ในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนายินดีมาร่วมพูดคุยกับทุกฝ่าย เพราะแนวทางปรองดองเป็นเรื่องที่นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าขาติไทยพัฒนา เดินหน้าผลักดันมานานแล้ว

นายสุชน ชาลีเครือ สมาชิกสปท.และกมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง กล่าวว่า เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่รัฐบาลตั้งป.ย.ป.ขึ้นมา เพื่อสร้างความปรองดอง ซึ่งวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งต้องใช้หลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ควบคู่กันไป ดังนั้นการใช้มาตรา 44 เข้ามาร่วมแก้ปัญหาถือว่าถูกต้อง เพื่อให้การปรองดองขับเคลื่อนไปได้ แต่ขณะนี้เพิ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้น ที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือต่อไป วิธีการไปสู่ความปรองดองต้องอาศัยความรอบคอบและความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยทุกฝ่ายต้องทำใจ จะหวังผลให้ได้ดังใจ 100 % คงไม่ได้  ทุกคนต้องยอมถอยคนละก้าว  ส่วนที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการกปปส. ระบุจะไม่ร่วมลงนามเอ็มโอยูสร้างความปรองดองนั้น อย่าเพิ่งตีตนไปก่อน ขณะนี้เพิ่งเป็นแค่กระบวนการเริ่มต้น ขอให้รอดูข้อเสนอจากรัฐบาลก่อน  รวมทั้งอย่าไปติดใจว่า จะมีทหารมาร่วมเป็นกรรมการปรองดองมากเกินไป เพราะทหารเป็นแค่ผู้เริ่มต้นกระบวนการปรองดอง ยังมีขั้นตอนต่างๆอีกมากมาย