"บิ๊กตู่"ขอข้าราชการหลงผิดจมกองกิเลศปรับปรุงตัว

วันที่ 25 พ.ย. 2559 เวลา 20:39 น.
"บิ๊กตู่"ขอข้าราชการหลงผิดจมกองกิเลศปรับปรุงตัว
นายกฯไม่สบายใจข้าราชการตามหัวเมืองท่องเที่ยว-พื้นที่เศรษฐกิจเรียกรับผลประโยชน์ขอให้ปรับปรุงตัวแนะสตช.ต้องช่วยรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฏหมายเมื่อวันที่ 25 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวผ่านรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” ถึงกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59 ว่า เป็นกิจกรรมแห่งชาติที่รัฐบาล ร่วมกับประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และความกตัญญูกตเวที แด่สถาบันพระมหากษัตริย์ และขอให้ประชาชนทุกคน ได้ยึดมั่นในสิ่งที่ได้เปล่งสัจวาจาถวายสัตย์ปฏิญาณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้"ส่วนข้าราชการบางส่วนที่ยังหลงผิด ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เรียกรับผลประโยชน์ มีอิทธิพลนั้น คนเหล่านั้นยังจมอยู่ในกองกิเลส พบในหัวเมืองท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจอื่นๆ ทั่วประเทศ แม้จะเป็นเพียงส่วนน้อย ก็รู้สึกไม่สบายใจ และคิดว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ก็ไม่สบายใจ เราก็ต้องช่วยกันรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ผู้ที่กระทำผิดก็ต้องถูกลงโทษขอให้ปรับปรุงตัว และยึดมั่นในสัจวาจา ที่ได้ถวายคำสัตย์ปฏิญาณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9"          พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวการเข้ากราบสักการะพระบรมศพฯ ว่า ขอให้การเข้าแถวไปในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันทั้งข้าราชการ ประชาชน ก็คือญาติพี่น้องกันและคนไทยด้วยกัน ในส่วนของการปรองดองของคนในชาตินั้น คิดว่าวันนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ทุกคนจะปรับตัวเข้าหากัน ไม่นำเรื่องที่เป็นความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆ ให้เกิดผลกระทบกับคนบางคนหรือคนบางส่วนแต่ก็ต้องดูเจตนา ให้อภัยซึ่งกันและกันไม่เช่นนั้นทุกอย่างก็จะเป็นความขัดแย้งและเป็นประโยชน์กับผู้ที่ไม่หวังดีในการที่จะขยายความขัดแย้งนั้นต่อไป อย่างไรก็ตามการปรองดองหรือความรักความสามัคคีนั้นเราบังคับกันไม่ได้ ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยใจ เราไม่สามารถจะให้กฎหมายใช้การบังคับกันให้เกิดขึ้นได้          นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวถึงเทศกาลปีใหม่ ว่า ใกล้เทศกาล “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” หลายคน หลายหน่วยงาน เตรียมมองหา “ของขวัญ ของฝาก” ให้คนที่รัก ก็ขอฝากให้พิจารณาเลือกสรร เลือกซื้อเลือกหา สินค้าพื้นบ้าน(โอทอป) ข้าวสารบรรจุห่อจากชาวนาโดยตรง หรือสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอื่นๆ เพื่อเป็นการอุดหนุนชาวนาและเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นโมเดลสร้างการเชื่อมโยง ตลอดห่วงโซ่คุณค่าอันจะเป็นทางรอดของเกษตรกร และทางออกของผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืน.