ปปช.ส่งศาลยึดทรัพย์อดีตบิ๊กสรรพากรรวยผิดปกติ

วันที่ 24 พ.ย. 2559 เวลา 17:55 น.
ปปช.ส่งศาลยึดทรัพย์อดีตบิ๊กสรรพากรรวยผิดปกติ
ปปช.ส่งศาลยึดทรัพย์"สาธิต รังคสิริ"อดีตอธิบดีกรมสรรพากรฐานร่ำรวยผิดปกติ714ล้านบาท

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายสาธิต รังคสิริ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรร่ำรวยผิดปกติ โดยมีนางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช.  เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณารายงานผลการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า นายสาธิต รังคสิริ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติที่อยู่ในชื่อของนายสาธิต รังคสิริ คู่สมรส บุตร บริษัท สิริกาญจนา จำกัด และบุคคลภายนอก

นายสรรเสริญ กล่าวว่า ป.ป.ช.จึงมีมติให้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินของนายสาธิต รังคสิริ รวมมูลค่า 714,938,144.77 บาท ตกเป็นของแผ่นดิน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของนายสาธิต รังคสิริ สั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก นายสาธิต รังคสิริ โดยให้ถือว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม    การทุจริต พ.ศ. 2542  มาตรา 80 (4)  โดยมีทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติ ดังนี้​1. รายการสั่งซื้อทองคำแท่งในชื่อของนายสาธิต  รังคสิริ  รวมมูลค่า  607,239,100 บาท

​2. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารในชื่อคู่สมรส จำนวน 2 บัญชี รวมเป็นเงิน 3,570,000  บาท

​3. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในชื่อคู่สมรส  มูลค่า 435,100  บาท

​4. เงินฝากในบัญชีธนาคารในชื่อบุตร จำนวน 4 บัญชี รวมเป็นเงิน  5,703,034.77  บาท

​5. เงินลงทุนในบริษัทจำกัดในชื่อบุตร จำนวน 6 แห่ง รวมมูลค่า  15,733,300  บาท

​6. เงินหลักประกันที่มีการนำฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในชื่อบุตร จำนวน 7,675,350  บาท

​7. ที่ดินในชื่อบุตรที่ตั้งอยู่ในจังหวัดหนองคาย สมุทรปราการ นครราชสีมา จำนวน 5 แปลง รวมมูลค่า  22,554,000  บาท

​8. รถยนต์ยี่ห้อ LEXUS รุ่น RX450h Premium MR (ปี ค.ศ. 2013) เลขทะเบียน 1 กล – 0974  ​    กรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในชื่อบุตร  มูลค่า  1,000,000  บาท

​9. ที่ดินในชื่อบริษัท สิริกาญจนา จำกัด ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน  1  แปลง  ​    มูลค่า 46,000,000 บาท

​10.  เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลภายนอก  จำนวน 1 บัญชี เป็นเงิน  5,028,260 บาทภาพ นายสาธิต รังคสิริ