"มีชัย" ยอม ปรับลดโทษ ซื้อขายตำแหน่ง

วันที่ 24 พ.ย. 2559 เวลา 12:52 น.
"มีชัย" ยอม ปรับลดโทษ ซื้อขายตำแหน่ง
ประธาน กรธ. ยอม ปรับลดโทษ ซื้อขายตำแหน่ง ยึดตามประมวลกฎหมายอาญา ม. 149  ย้ำ กฎหมายลูกเสร็จตามโรดแมป

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.  นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)  กล่าวว่า ความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ขณะนี้ได้มีการปรับแก้ถึงบทลงโทษนักการเมืองที่ซื้อขายตำแหน่งแล้ว โดยใช้หลักของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 สำหรับข้าราชการทั่วไปที่ทำผิดใน 3 ระดับ คือ จำคุก 5-10 ปี , จำคุกตลอดชีวิต หรือ ประหารชีวิต เพื่อไม่ให้โทษรุนแรงเกินไป  ส่วนเนื้อหายึดตามร่างเดิมและการรับฟังความเห็นโดยเฉพาะ การจัดตั้งพรรคการเมือง ที่พยายามให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของพรรค เช่น การจ่ายค่าสมาชิกพรรคที่พรรคต้องจัดเก็บมาเป็นทุนประเดิมพรรค รวมถึงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในพรรคการเมืองในฐานะสมาชิกพรรคที่จะมีสิทธิ เลือกห้วหน้าพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค และการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง เพราะเมื่อสมาชิกพรรคมีบทบาทในการจ่ายเงินค่าสมาชิกพรรคก็จะต้องมีบทบาทในการกำกับพรรค ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการมีส่วนร่วม ส่วนการบริจาคเงินก็สามารถทำได้แต่ต้องแจกแจงรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน      นายมีชัย ย้ำว่า การจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ยังยึดตามโรดแมปเดิม แต่จะทำให้เสร็จสิ้นต้องขึ้นอยู่กับ กฎหมายลูก 2 ฉบับแรก คือ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.