ชวนสังคมไทยเสพ-สื่อข้อมูลที่สร้างสรรค์

วันที่ 24 พ.ย. 2559 เวลา 08:21 น.
ชวนสังคมไทยเสพ-สื่อข้อมูลที่สร้างสรรค์
กรมประชาสัมพันธ์ชวนสังคมไทยเสพและสื่อข้อมูลที่สร้างสรรค์ งดเว้นขยายต่อข่าวสารเป็นภัยต่อสังคม ขอความร่วมมือเจอเว็บหมิ่นสถาบันหลัก แจ้งสายด่วน 1212

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนทุกคนในสังคมไทยเลือกเสพข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาจิตใจ การปรับปรุงศักยภาพตนเองตลอดจนประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของประเทศชาติ

"ที่สำคัญอีกประการคือ เมื่อพบเจอข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ข้อมูลเป็นภัยต่อสังคม ต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ ก็ควรละเว้นที่จะส่งต่อ แม้จะมีเจตนาเพื่อบอกต่อว่ามีเรื่องไม่ดี เรื่องไม่ถูกต้องแพร่กระจายไปก็ตาม เพราะเท่ากับเราได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ช่วยขยายข้อมูลอันไม่เหมาะสมเหล่านั้นให้กว้างขวางออกไปอีก"

พลโทสรรเสริญ กล่าวต่อว่าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนว่าหากพบเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ร้าย หรือหมิ่นประมาทสถาบันหลักของประเทศ ขอให้ช่วยกันแจ้งสายด่วน 1212 ศูนย์ประสานการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้ได้รับทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป  ทั้งนี้เพื่อช่วยกันขจัดข่าวสารอันเป็นโทษ และสร้างพิษ ร้าย สร้างความวุ่นวายในสังคมให้หมดไป