แย่อีกแล้ว

วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา 07:19 น.
แตกละเอียดไปทุกองค์ประกอบของสังคม แม้กระทั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.

โดย...ณ กาฬ เลาหะวิไลย

แตกละเอียดไปทุกองค์ประกอบของสังคม แม้กระทั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.

สตง.เป็นองค์กรอิสระ มีหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินโดยเฉพาะการใช้งบประมาณของรัฐ ในอดีตเป็นหน่วยงานของรัฐถูกแทรกแซงได้ง่าย จึงกำหนดแยกให้เป็นองค์กรตรวจสอบอิสระและเป็นกลาง

ทว่าถึงจะเป็นองค์กรอิสระ เป็นกลาง แต่อำนาจ กิเลส ความหน้ามืดตามัวก็ไม่เคยเป็นกลาง หรือเป็นอิสระ แม้แต่น้อย

ประเด็นที่สังคมเฝ้าจับตาก็คือเก้าอี้ผู้ว่าการ สตง.ของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา จะเป็นอย่างไร

เพราะ พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการ สตง. รักษาการผู้ว่าการ สตง. ได้ทำหนังสือแจ้งถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานราชการทุกแห่ง ยืนยันว่าคุณหญิงจารุวรรณ พ้นจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอ้างถึงความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่วินิจฉัยเรื่องดังกล่าว

แต่คุณหญิงจารุวรรณไม่ยอมรับ และยืนยันยังอยู่ในตำแหน่ง พร้อมๆ กับลงนามในคำสั่งยกเลิกการรักษาการตำแหน่งผู้ว่าการ สตง.ของพิศิษฐ์อีก

ยัง–ยังไม่จบ ฝ่ายผู้บริหารระดับ 10 ของ สตง. จำนวน 7 คน นำโดยพิศิษฐ์ ร่วมกันลงนามในบันทึกราชการแจ้งเวียนให้ข้าราชการ สตง. รับทราบ คำสั่งของ คุณหญิงจารุวรรณ  ล่าสุดนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งหมด แม้ไม่รู้ใครเป็นใคร แต่แสดงให้เห็นชัดมันมีอะไรพิกล

ศึกที่เกิดขึ้น พลอยให้คิดถึงเรื่องเล่าทำนองข่าวลือในหน่วยงานอีกแห่ง ได้เกิดศึกระหว่างผู้บริหารระดับบิ๊ก และระดับลูกน้อง ที่เป็นคนสนิท โดยต้นตอมาจากการประมูลงานก่อสร้าง ซึ่งระดับลูกน้องได้รับคำสั่งพิเศษ

และคำสั่งพิเศษดังกล่าวก็คือ เดิมราคากลางระดับร้อยล้านบาทปลายๆ แต่ถ้างอกทะลุพันล้าน ก็ไม่ต้องสะดุ้งสะเทือน

แต่ระดับลูกน้อง ไม่ยอมรับ จึงเป็นปมที่เกิดอาการปริขึ้นมา

การต่อสู้กระจายออกไปข้างนอกขยายตัวไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะระดับบิ๊ก เสมือนหนึ่งไม่กลัวเหากินหัวมักจะชอบอ้างเบื้องบนมาข่มขู่บุคคลที่อยู่ตรงข้ามเสมอๆ เพื่อคงอำนาจเอาไว้

เรื่องนี้ไม่รู้ตอนจบเป็นอย่างไร แต่กลัวเหลือเกินชาติหน้า ระดับบิ๊กรายนี้มีโอกาสเกิดเป็นตุ๊กแกเกาะข้างฝาห้องทำงาน คล้ายๆ สมัยพุทธกาล ที่ภิกษุเกิดเป็นริ้นไร บนจีวร เพียงแค่หวงคิดถึงจีวรตอนสิ้นลม
แต่เสียงร้องตุ๊กแกตัวนี้แทนที่จะเป็นตับแก ตับแก ก็มีสิทธิเพี้ยนไปจากเดิม

ฟังดีๆ อาจเป็นเสียงกิ๊บๆ ก๊าบๆ กุ๊กๆ

คล้าย ห่านเป็ดไก่ ร้องชนิดที่ไม่รู้สาเหตุอีกเช่นกัน !!!