ได้...จัดห้าย

วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา 07:10 น.
หมอประเวศ วะสี ประธานสมัชชาปฏิรูป จัดประชุมเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป ศิลปินใหญ่น้อยยุรยาตรมากันเพียบ

หมอประเวศนั่งหัวโต๊ะ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ คอยคัดท้ายระวังไม่ให้ศิลปินปล่อยของจนพลุ่งพล่านเกินไป

ราษฎรอาวุโส ทั่นแจกแจงเป็นฉากๆ หวังขอแรงศิลปินช่วยกันลงแขก พาประเทศฝ่าวิกฤต

ทฤษฎีต่างๆ พรั่งพรู สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาเอย ไก่ในเข่งเอย และการสร้างพระเจดีย์จากฐาน ฯลฯ

ศิลปิน หาวเรอ เอิ๊ก...

พลัน เทพศิริ สุขโสภา ก็เอื้อนเอ่ยมธุรสวาจา อ่า...ไอ้สร้างพระเจดีย์นี่ผมก็เข้าใจว่ามันยากอยู่นะครับ

ในส่วนทรงที่จะให้เกิดสมดุลนี่มัน บลาๆๆๆ

คราวนี้เป็นหมอประเวศ หาวเรอ เอิ๊กใหญ่

ศิลปินเจอราษฎรอาวุโสมันบรรเจิดเช่นนี้แล อิๆๆ