อีสานโพลมองรบ.แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำได้ระดับพอใช้

  • วันที่ 12 พ.ย. 2559 เวลา 12:43 น.

อีสานโพลมองรบ.แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำได้ระดับพอใช้

อีสานโพล มองรัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำได้ในระดับพอใช้  ค้าน "ยิ่งลักษณ์"จ่ายค่าเสียหายโครงการจำนำข้าว

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 พ.ย.  ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล (E-Saan Poll) ของศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มข. ได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "ความคิดเห็นคนอีสานกับปัญหาชาวนา" จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,168 ราย ในเขตพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย พบว่า คนอีสานมากถึงร้อยละ 25.1 ระบุ สาเหตุที่ราคาข้าวเปลือกตกต่ำช่วงนี้ เกิดจากรัฐไม่เตรียมมาตรการรองรับ รองลงมาร้อยละ 17.2 เกิดจากปัญหาพ่อค้าคนกลาง และโรงสีกดราคา มีเพียงร้อยละ 16.0 เท่านั้นที่มีความเห็นว่า รัฐบาลไม่สามารถลดพื้นที่การปลูกข้าวได้ตามเป้า

“ ขณะที่ผลการสำรวจพบว่าร้อยละ 31.7 ต้องการให้รัฐส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริของในหลวง ด้วยการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนชาวนาอย่างยั่งยืน รองลงมา ร้อยละ 23.1 ต้องการให้ลดพื้นที่การปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม และ ร้อยละ 21.1 ต้องการให้รัฐบาลได้ทำการส่งเสริมการรวมกลุ่มให้ชาวนาเข้มแข็ง”

 ผศ.ดร.สุทิน  กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ดำเนินการช่วงระหว่างวันที่ 5-8 พ.ย.ที่ผ่านมาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามจากการสำรวจดังกล่าวยังคงมีการสอบถามถึงการแก้ไขปัญหาและการเตรียมการรับมือกับราคาข้าวที่กำลังตกต่ำในขณะนี้ โดยพบว่า มากถึงร้อยละ 35.0ให้คะแนนการเตรียมการและการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำของรัฐบาลปัจจุบัน อยู่ที่ระดับพอใช้  รองลงมาร้อยละ 28.3 ที่ให้คะแนนว่าอยู่ในระดับดี และร้อยละ 22.9 ระดับแย่  โดยมีเพียงร้อยละ 12.4  เท่านั้นที่ให้คะแนนรัฐบาลในระดับที่แย่มากและล้มเหลว

อย่างไรก็ตามยังคงมีการสำรวจความคิดเห็นถึงประเด็นการเรียกเก็บค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ซึ่งพบว่า มากถึงร้อยละ 37.2 ที่คนอีสานเห็นว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกเรียกค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว 3.5 หมื่นล้านบาท ไม่สมควรจ่ายค่าเสียหาย ในขณะที่ร้อยละ 31.8 เห็นว่าสมควรจ่ายค่าเสียหาย และร้อยละ 30.9 เฉย ๆ ไม่แน่ใจ

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ