รัฐเล็งใช้งบ54ลุยประกันพืชผลเกษตรเพิ่ม

วันที่ 26 ส.ค. 2553 เวลา 13:10 น.
ปชป.เผยสภาผ่านงบประมาณ 2554 ช่วยดันเศรษฐกิจฟื้นตัวแน่ เชื่อ 6 เดือนแรกขยายตัวสูงถึง 10 % พร้อมเดินหน้าโครงการประกันพืชผลเกษตรเพิ่มอีก 2-3 ชนิด... 

เมื่อเวลา 11.00 น. นพ.บุรณัชย์   สมุทรักษ์  โฆษกพรรคประชาธิปัตย์  แถลงถึงการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 24-25 ส.ค.ที่ผ่านมา ว่า  การผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ในวาระ 2 และ 3  ถือว่ามีส่วนสำคัญต่อเป้าหมายทางนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลเป็นอย่างมาก 

ทั้งนี้เนื่องจาก  พ.ร.บ.งบประมาณ ฯ ที่สามารถทำให้บรรลุวัตถุปะสงค์ได้  3  ประการ คือ 1.เพื่อนำเศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าได้อย่างเต็มรูปแบบ และให้ก้าวพ้นวิกฤติเศรษฐกิจ โดยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประสบความสำเร็จฟื้นคืนมาได้ผ่านการจัดทำนโยบายไทยเข้มแข็งในปี2554 ที่คาดว่าจะ สามารถทำให้เศรษฐกิจใน  6 เดือนแรกขยายตัวสูงถึง  10%และการขยายตัวในไตรมาสที่สองหลังมีการยืนยันว่าจะแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้  ซึ่งเดิมคาดว่าจะขยายแค่ 3 - 4%แต่พบว่าอาจจะขยายตัวสูงถึง  9%จึงทำให้เศรษฐกิจโดยรวมที่ตั้งไว้ว่าจะมีการขยายตัวประมาณ  5 - 6% อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น  7- 7.5 % และถือว่าเป็นการขยายตัวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเมืองไทยได้  ดังนั้น  เศรษฐกิจที่วางไว้ในไตรมาสแรก  9 %ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการลงทุนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกราว  9.1 เปอร์เซ็นต์ทั้งในส่วนของการลงทุน การส่งออกและการท่องเที่ยว

2.ความสำคัญของงบประมาณในการสร้างความมั่นคงทางสวัสดิการสังคมทั้ง 8 ด้าน  ซึ่งจะเป็นภาระผูกพันในระยะยาวด้วย  เนื่องจาก  เป็นแนวคิดให้ท้องถิ่นและครัวเรือนได้มีส่วนร่วมกับการใช้สวัสดิการเพื่อทำให้ครัวเรือนและสังคมเข้มแข็งมากขึ้น  ดังนั้น  การขยายตัวของเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนได้ด้วยการออม และ  3.การเดินหน้าเพื่อแก้ไขความยากจนด้วยการขยายโครงการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรไม่ว่าจะเป็น ข้าว  มันสำปะหลังไปสู่ข้าวโพด  ยางพาราและแก้ไขปัญหาหนี้แบบครบวงจรด้วยการเพิ่มโอกาสในการจัดสรรที่ทำกินและลดค่าครองชีพ 

"งบประมาณปี 2554 จะมีการทำควบคู่ไปกับการทำเพดานเงินกู้ทั้งส่วนของภาครัฐและเอกชนไม่ให้สูงเกิน  50 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีและภาระหนี้จะไม่สูงเกิน  48%ด้วยโดยจะคำนึงถึงวินัยทางการเงิน  การคลัง เพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดใน 5 ปี  อย่างไรก็ตาม  พรรคขอขอบคุณทุกพรรคการเมืองที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ฯ ในครั้งนี้ด้วย” นพ.บุรณัชย์ กล่าว