'เสข'นั่งทูตไทยในยูเอ็น 'พงศพัศ'คุมบอร์ดธอส.

วันที่ 02 พ.ย. 2559 เวลา 07:37 น.
'เสข'นั่งทูตไทยในยูเอ็น 'พงศพัศ'คุมบอร์ดธอส.
มติครม.โยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวง รวมถึงบอร์ดรัฐวิสาหกิจ 'เสข'เป็นทูตไทยในยูเอ็น 'พงศพัศ'คุมบอร์ดธอส.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในหลายกระทรวง รวมถึงบอร์ดรัฐวิสาหกิจโดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

กระทรวงการต่างประเทศ มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 10 ราย ประกอบด้วย สุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวง เป็นเอกอัครราชทูตประเทศตุรกี ธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เป็นรองปลัดกระทรวง เสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

บุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัคร ราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจาอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย เป็นอธิบดีกรมสารนิเทศ พรประไพ กาญจน รินทร์ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์  จักรี ศรีชวนะ อธิบดีกรมพิธีการทูต เป็นเอกอัครราชทูต โปรตุเกส ชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูตไนจีเรีย เป็นเอกอัครราชทูต กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮเลนิก กัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูตลิเบียเป็นเอกอัครราชทูตอิหร่าน พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูตบราซิล เป็นเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย นริศโรจน์ เฟื่องระบิล อัครราชทูตลาว เป็นเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา

ขณะที่สำนักงานปลัดสำนักกรัฐมนตรีเสนอรับโอน กรีฑา สพโชค รองปลัดกระทรวงแรงงาน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักกรัฐมนตรี

ด้านการแต่งตั้งบอร์ด ประกอบด้วย บอร์ดธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4 คน กฤษฎา บุญราช กรรมการ แทน กำพล ศรธนะรัตน์ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ กรรมการ แทน พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี ศ.นฤมล สอาดโฉม กรรมการ แทน ร.ท.เจษฎา ศิวรักษ์ และ รัตนา อนุภาสนันท์ กรรมการ แทน ชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี

บอร์ดองค์การสะพานปลา 7 คน มี ชวลิต ชูขจร เป็นประธานกรรมการ จิราวรรณ แย้มประยูร อดิศร พร้อมเทพ ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ ณกรณ์ ตรรกวิรพัท พล.ร.อ.เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ ณพงศ์ ศิริขันตยกุล เป็นกรรมการ

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติให้ ศ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็น เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ3

 

บทความแนะนำ