เลือก"ธานินทร์ กรัยวิเชียร"ทำหน้าที่ประธานองคมนตรีชั่วคราว

  • วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 14:37 น.

เลือก"ธานินทร์ กรัยวิเชียร"ทำหน้าที่ประธานองคมนตรีชั่วคราว

"วิษณุ เครืองาม" เผยคณะองคมนตรี เลือก “ธานินทร์ กรัยวิเชียร” ทำหน้าที่ประธานองคมนตรีชั่วคราว

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากที่พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ต้องทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 24 กำหนดไว้ว่า เมื่อประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จะต้องไม่ปฎิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรี

ทั้งนี้ ตามมาตรา 25 ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีมาเป็นประธาน โดยได้เลือกนายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ทำหน้าที่เป็น ประธานองคมนตรี (ชั่วคราว)

สำหรับนายธานินทร์ กรัยวิเชียร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง จากนั้นได้ไปศึกษาวิชากฎหมายต่อที่ ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร และสำเร็จเนติบัณฑิตอังกฤษจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายของเนติบัณฑิตยสภา สำนักเกรย์สอินน์ อังกฤษ นายธานินทร์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 14 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ภายหลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินโดยการนำของพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ข่าวอื่นๆ