นายกฯบินกลับกทม.เผยมีภารกิจด่วน!

วันที่ 12 ต.ค. 2559 เวลา 14:20 น.
นายกฯบินกลับกทม.เผยมีภารกิจด่วน!
นายกฯยกเลิกภารกิจที่ชลบุรีเดินทางกลับเข้ากทม.ทันทีเผยมีภารกิจด่วน

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. เวลา 08.30 น. ที่กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)   เป็นประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา บรมราชินีนาถ ที่กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ที่บริเวณสถานีบริการน้ำมันเพื่อสวัสดิการของกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยอาคารแห่งนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไป ให้เข้ามาศึกษา พระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการตามพระราชดำริ โดยนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากทั่วประเทศมาวางจำหน่าย โดยการออกแบบอาคารเป็นตัวอักษรพระนามาภิไธยย่อ สก. เพื่อสื่อสัญญลักษณ์ถึงพระราชดำรัส ที่ว่า "พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า"

หลังจากนั้น นายกฯรัฐมนตรีได้ไปพบปะประชาชนที่อ่าวอุดม จ.ชลบุรี พร้อมยกเลิกภารกิจ ที่จะประชุม กรอ. โดยภารกิจประชุม กรอ. ได้ยกให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นผู้ประชุมแทน โดยระบุว่ามีภาระกิจด่วนต้องกลับ กทม.