สภานิสิตจุฬาฯชี้กักตัว "โจชัว หว่อง" ลิดรอนเสรีภาพทางวิชาการ

  • วันที่ 05 ต.ค. 2559 เวลา 20:01 น.

สภานิสิตจุฬาฯชี้กักตัว "โจชัว หว่อง" ลิดรอนเสรีภาพทางวิชาการ

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกแถลงการณ์ชี้ การกักตัว "โจชัว หว่อง" เป็นการลิดรอนเสรีภาพทางวิชาการ กระทบการเรียนรู้ของนิสิต

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่แถลงการณ์เรื่อง กรณีการจัดกิจกรรม 40 ปี 6 ตุลา คนรุ่นใหม่มองอนาคต โดยมีเนื้อหาดังนี้

จากกรณีที่นายโจชัว หว่อง ถูกกักตัวไม่ให้เข้าประเทศไทยโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้แทนของนิสิตจุฬาฯ มีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวดังต่อไปนี้

การจัดกิจกรรม “40 ปี 6 ตุลา คนรุ่นใหม่มองอนาคต” ดำเนินการโดยนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ ตามรูปแบบการเรียนการสอนของคณะ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติให้จัดอย่างถูกต้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมองอนาคตผ่านเหตุการณ์ในอดีต ดังนั้น การที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้กักตัวนายโจชัว หว่อง และไม่ให้ติดต่อกับผู้จัดกิจกรรมนั้น จึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินกิจกรรมของนิสิต ทั้งยังเป็นการลิดรอนเสรีภาพทางวิชาการอันอาจกระทบการเรียนรู้ของนิสิตได้

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความกังวลต่อการกระทำดังกล่าว และขอสนับสนุนการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการที่สร้างสรรค์ ด้วยเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและเป็นการจรรโลงไว้ซึ่งเสรีภาพทางวิชาการ

ข่าวอื่นๆ