ปลัดแรงงานยันเเต่งตั้งรองอธิบดี-รองเลขาธิการฯกรมโปร่งใส

วันที่ 03 ต.ค. 2559 เวลา 16:57 น.
ปลัดแรงงานยันเเต่งตั้งรองอธิบดี-รองเลขาธิการฯกรมโปร่งใส
ปลัด.แรงงาน ชี้เเจง การแต่งตั้งรองอธิบดี รองเลขาฯ ทุกกรม ผ่านความเห็นชอบอธิบดีใหม่ โปร่งใสตามระเบียบก.พ.

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.  ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีที่ในสื่อโซเชียลมีเดียตั้งข้อสังเกตการแต่งตั้งตำแหน่งรองอธิบดี และรองเลขาธิการฯ ในสังกัดกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมาว่า การเเต่งตั้งดังกล่าวมีความโปร่งใส และไม่ได้รวบรัดขั้นตอน ผ่านความเห็นชอบ และหารือร่วมกันระหว่างอธิบดีคนเก่าและคนใหม่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การทำงานของผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความพร้อมและต่อเนื่อง เนื่องจากในปีนี้มีผู้ที่เกษียณอายุราชการจำนวนมาก ซึ่งบางกรม ตำแหน่งรองอธิบดีเหลือเพียงคนเดียว จึงต้องเลือกตำแหน่งที่มีการเกษียณอายุราชการมาพิจารณาก่อน

“จริงๆ เราเตรียมดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้แล้วหลายเดือน แต่ต้องรอให้โครงสร้างระบบการบริหารนิ่งเสียก่อนจึงยังทำไม่ได้ ยืนยันว่า การแต่งตั้งตำแหน่งรองของกรมต่างๆ ทางอธิบดีคนใหม่เป็นผู้พิจารณาว่าจะเลือกใคร ส่วนอธิบดีคนเก่าเป็นเพียงผู้สัมภาษณ์ ฉะนั้นการแต่งตั้งครั้งนี้ จึงไม่มีเรื่องว่าเป็นคนของคนเก่า เพราะถึงอย่างไรผู้ที่ถูกเลือก ก็เป็นบุคลากรที่มีความเหมาะสมในองค์กรเหมือนกัน” ม.ล.ปุณฑริก กล่าว

ปลัดกระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า การแต่งตั้งครั้งนี้มีความโปร่งใส ไม่ได้มีการรวบรัดขั้นตอน ส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาได้ดำเนินการตามหลักการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการของทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่เป็นผู้กำหนดตามมาตรฐานทุกประการ ซึ่งประเด็นการแต่งตั้งรองกรมต่างๆ จะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ เพราะผู้บริหารทุกกรมจะต้องนำเสนอนโยบายการบริหารต่อ รมว.แรงงาน ในวันที่ 6 ต.ค.นี้  ส่วนการเริ่มงานของอธิบดีใหม่ทุกกรม ทาง รมว.แรงงานสั่งให้ทุกหน่วยทำงานเชิงรุกมากขึ้น เเละจะต้องสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของกระทรวงแรงงาน เช่น เรื่องของกฎหมายจะต้องทำให้ถูกต้อง รอบครอบ เเละสอดคล้องกันกับแผนงาน