กลาโหมแจงคณะบิ๊กป้อมใช้งบ20ล้านบินร่วมประชุมที่ฮาวาย

วันที่ 02 ต.ค. 2559 เวลา 19:08 น.
กลาโหมแจงคณะบิ๊กป้อมใช้งบ20ล้านบินร่วมประชุมที่ฮาวาย
กลาโหมแจงคณะพล.อ.ประวิตรใช้งบ20ล้านบินร่วมประชุมที่ฮาวาย ชี้ทั้งคณะมี 38 คน เดินทางแบบเช่าเหมาลำไป-กลับ ไม่มีการแวะสถานที่อื่น

จากกรณืที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่เอกสารรายละเอียดการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างการรับขนคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์ ณ เมืองฮอนโนลูลู มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. - 2ต.ค. 2559 โดยเอกสารระบุว่ามีค่าจ้างรวมเป็๋นเงินทั้งสิ้น 20,953,800 บาท โดยแบ่งเป็น 1.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบิน 3,835,200 บาท 2.ค่าเชื้อเพลิงอากาศยาน 10,776,000 บาท 3.ค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน 600,000 บาท 4.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการภาคพื้น 2,636,400 บาท 5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 3,106,200 บาท ซึ่งเอกสารดังกล่าวได้ถูกผู้ใช้สังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนั้น

จากการตรวจสอบพบว่าเอกสารค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของ คณะ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรมว.กลาโหม ที่เดินทางไปประชุม รมว.กลาโหมอาเซียน-รมว.กลาโหมสหรัฐอเมริกา อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN-US Defense Informal Meeting) ระหว่าง 29 ก.ย.- 1 ต.ค.59 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา

รายงานข่าวจากกระทรวงกลาโหมแจ้งว่า คณะของพล.อ.ประวิตรมีทั้งหมด 38 คน ซึ่งเดิมมี 40 คน แต่ติดภารกิจ 2 คน โดยการเดินทางเป็นการเช่าเหมาลำเครื่องบินของการบินไทยแบบไป-กลับมีค่าใช้จ่ายรายละ 5 แสนบาท รวมเป็นเงิน 19 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเมื่อลงจากเครื่อง เช่น ค่าที่พัก อาหาร โดยคณะของพล.อ.ประวิตรใช้เวลาในการเดินทางไป 1 วัน เข้าร่วมประชุม 2 วัน และเดินทางกลับอีก 1 วัน โดยไม่มีการแวะสถานที่อื่นแต่อย่างใด

ที่มา http://spm.thaigov.go.th/multimedia/onanong.y/Su59/su%2045.pdf

 

บทความแนะนำ