"สรศักดิ์ เพียรเวช"นั่งเลขาฯสภาคนใหม่

วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 13:20 น.
"สรศักดิ์ เพียรเวช"นั่งเลขาฯสภาคนใหม่
คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เลือก "สรศักดิ์ เพียรเวช"นั่งเลขาฯสภาคนใหม่ 

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (กร.) เพื่อให้ความเห็นชอบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่แทนนางสายทิพย์ ชวลิตถวิล ที่จะเกษียณอายุในสิ้นเดือนก.ย.นี้ ซึ่งการประชุมวันนี้ (23ก.ย.) เป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด โดยมีคณะกรรมการสรรหาที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่หนึ่งเป็นประธาน คัดเลือกบุคคลที่มีสิทธิ์ทั้งหมด 6 คน

ทว่า นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์ รองเลขาฯ ซึ่งเป็นอาวุโสอันดับหนึ่ง ได้สละสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคือนายสรศักดิ์ เพียรเวช รองเลขาสภาฯ และส่งให้กร.พิจารณา  โดยกร.จะพิจารณาเพียงว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมาเท่านั้น ซึ่งที่ประชุมก็มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้นายสรศักดิ์ เป็นเลขาฯสภาคนใหม่ โดยจะนำรายชื่อทูลเกล้าฯเพื่อให้มีการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งต่อไป

นายพรเพชร กล่าวว่า การประชุมกร.วันนี้ถือว่าครบองค์ประชุม ขาดนายสุรชัย ซึ่งไม่สบาย และนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสนช.คนที่สอง เนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศ ส่วนเหตุผลในการเลือกตั้งนายสรศักดิ์ มีการพูดกันกว้างขวาง บางเรื่องก็พิจารณาถึงความเหมาะสม แต่กรรมการมีการพูดคุยในระดับลึกมาก ซึ่งความเหมาะสมโดยภาพรวมทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  โดยนางจันทร์เพ็ญได้ขึ้นเป็นที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ซึ่งอยู่ในระดับซี 11 เหมือนกัน

นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะกรรมการสรรหาเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวยืนยันว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯไม่มีความขัดแย้งกัน มีการพูดคุยกันด้วยเหตุและผลอย่างรอบด้าน รวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นหลัก ซึ่งผู้มีสิทธิ์ทั้ง 6 คนได้แสดงวิสัยทัศน์ โดยนางจันทร์เพ็ญได้ขอถอนตัว และยินดีที่จะไปขึ้นที่ปรึกษา

อย่างไรก็ตาม ส่วนที่มีข่าวว่ากรรมการสรรหามีความขัดแย้งทำให้นายสุรชัยไม่ร่วมประชุมด้วยนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะนายสุรชัยเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง แต่การประชุมกร.วันนี้มีอาการป่วยจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นเอง