นายกฯย้ำตั้งใจวางรากฐานพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 21:06 น.
นายกฯย้ำตั้งใจวางรากฐานพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
นายกฯย้ำรัฐบาลคสช.ตั้งใจวางรากฐานพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน มอบคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ“ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่า จากการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาล ครบรอบ 2 ปี ประชาชนได้รับรู้ รับทราบแล้วว่า ตลอดระยะเวลาในการบริหารราชการ “848 วัน” ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึง 16 กันยายน 2559 รัฐบาลและ คสช. ให้ความสำคัญอย่างมากในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 2030) ขององค์การสหประชาชาติ (UN)  ได้กำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” เพื่อเป็น “เข็มทิศนำทาง” ให้ประเทศสู่ความสำเร็จ สู่ความ” มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ก็เพื่อลูกหลานไทย และเนื่องใน “วันเยาวชนแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับ วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี ได้กำหนดคำขวัญในวันสำคัญนี้ว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” (Participation, Development and Peace) ตามคำขวัญปีเยาวชนสากล โดยหวังให้เยาวชนไทย ได้ตระหนัก เรียนรู้ ถึงความสำคัญของตนเองที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตและจะสามารถช่วยสร้างเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคม และต่อโลก อย่างมีความรับผิดชอบ ให้สมกับที่รัฐบาลได้ทุ่มเท ในทุกมิติ ทุกด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนา “ทรัพยากรมนุษย์” ของประเทศ โดยเฉพาะเยาวชนในวันนี้ จะเป็นผู้นำพาประเทศสู่จุดหมายของเรา ในวันข้างหน้า