ผลงาน 2 ปี รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์

วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 08:57 น.
ผลงาน 2 ปี รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วครบรอบ 2 ปีของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำทัพคณะรัฐมนตรีแถลงผลงาน 2 ปี ในแต่ละด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง การศึกษา ไว้อย่างน่าสนใจ

ถ้อยแถลงตอนหนึ่งว่า “รัฐบาลยึดโยงประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง และยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริตโปร่งใส เพื่อเป้าหมายสำคัญในการวางรากฐานให้รัฐบาลในอนาคตได้บริหารประเทศอย่างมีธรรมาภิบาลภายใต้กฎกติกาที่เหมาะสม”

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต