ศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 19 ส.ค. 2553 เวลา 07:18 น.
“ต่ออายุให้ท่านเป็นปลัดช่วยกันอีกปีนะครับ...” อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แซว ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช วันก่อนโน้น

พูดเล่นๆ ว่าต่ออายุราชการ เพราะปีนี้ใครเกิดก่อน ก.ย. 2493 ต้องเกษียณหมดทุกคน

ปลัดศักดิ์สิทธิ์ เกิดปี 2493 ก็จริง แต่เกิด 13 ต.ค. 2493 เลยได้เป็นปลัดต่ออีกปี น่าเสียดาย...ไม่มีเวลานั้นแล้ว

ปลัดกระทรวงทรัพฯ ผู้นี้กับอีก 4 ท่าน เสียชีวิตจาก ฮ.ตกที่ อ.นาหมื่น จ.น่าน

ปลัดศักดิ์สิทธิ์ เพิ่งกลับจากตาม สุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรฯ ไปถอดสลักระเบิดเรื่องเขาพระวิหาร ที่บราซิล

  โลกไม่เที่ยง...

กลับมาแล้วกลายว่าเป็น รมต.ต้องบินไปตามหาปลัดศักดิ์สิทธิ์

ไม่นานนี้ ปลัดเพิ่งเอาต้นสักหายากมาปลูกไว้ที่หน้ากระทรวง มันโตเอาโตเอา

ต่อไปใครเข้าออกเห็นสักต้นนี้แล้วก็คงนึกถึง ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ผู้ตายในหน้าที่