ครูหยุยยกประเพณีปฏิบัติชี้ "สว."ไม่มีสิทธิเสนอชื่อนายกฯ

  • วันที่ 17 ส.ค. 2559 เวลา 15:00 น.

ครูหยุยยกประเพณีปฏิบัติชี้ "สว."ไม่มีสิทธิเสนอชื่อนายกฯ

"วัลลภ ตังคณานุรักษ์" ชี้ธรรมเนียมปฏิบัติไม่เคยให้ สว.เสนอชื่อนายกฯ ระบุอย่าไปคิดทำสิ่งที่ซับซ้อนกว่าที่เคยปฏิบัติมา 

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กล่าวว่า เมื่อร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงผ่านความเห็นชอบการลงประชามติแล้ว การปรับปรุงคำถามพ่วงในร่างรัฐธรรมนูญ ของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ กรรมการร่างรัรฐธรรมนูญ(กรธ.) จะต้องคงเนื้อหาสาระที่ผ่านการลงประชามติไว้ทุกอย่าง จะไปตกแต่งถ้อยคำเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย เพราะเสียงข้างมากของประชาชนได้ลงประชามติเห็นชอบในถ้อยคำที่เสนอโดย สปท. และสนช.ปรับถ้อยคำมาแล้ว ดังนั้นเพียงแต่หาที่ใส่ในรัฐธรรมนูญเท่านั้นจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นก็เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ ขั้นตอนเหมือนที่ผ่านมา เมื่อมีประธานสภาแล้วก็เปิดประชุมรัฐสภานัดแรกแทนการประชุมเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นเพื่อดำเนินการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี โดยพรรคเสียงข้างมาก และพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคอื่นก็เสนอชื่อนายกฯเพื่อให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือก แต่ สว.ไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อนายกฯแข่งด้วย โดยใครได้รับเสียงข้างมากก็ได้รับเลือกไป  เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดทำอะไรที่ซับซ้อนกว่าที่เคยปฏิบัติมา

ข่าวอื่นๆ