รมช.คลังย้ำฟ้องค่าเสียหาย-ดำเนินคดีอาญาผู้เกี่ยวข้องจำนำข้าว

  • วันที่ 05 ส.ค. 2559 เวลา 14:35 น.

รมช.คลังย้ำฟ้องค่าเสียหาย-ดำเนินคดีอาญาผู้เกี่ยวข้องจำนำข้าว

สนช.ถามกระทู้ทวงค่าเสียหายจำนำข้าว “วิสุทธิ์ “ยัน ฟ้องร้องค่าเสียหายและดำเนินคดีอาญาผู้เกี่ยวข้อง  หากไม่ชดใช้ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง เจอยึดทรัพย์ขายทอดตลาด

วันที่  5 ส.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธาน โดยพิจารณาวาระกระทู้ถาม ของนายสมชาย แสวงการ สนช.ถามนายกรัฐมนตรี เรื่อง นโยบายเรียกค่าเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  ว่า ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สรุปว่า ต้องฟ้องร้องน.ส.ยิ่งลักษณ์ ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการรับจำนำข้าวและต้องฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วอย่างไรและผลการปิดบัญชีขาดทุนในโครงการรับจำนำข้าวดังกล่าวมีจำนวนเท่าใด จะดำเนินการอย่างไรต่อไป และ มูลค่าความเสียหายกรณีทุจริตการระบายข้าวแบบจีทูจี  มีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ และนายภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และพวกรวม 23 ราย มีความเสียหายเป็นจำนวนเท่าใดและจะดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยอ้างว่ามี 4 บริษัทเป็นของจีนแต่ก็พบว่า เป็นจีทูจีเก๊ 

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีว่า คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวยืนยันรายงานตัวเลขการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว 15 โครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน2558 จำนวน 15 โครงการ มีผลขาดทุน 7.45 แสนล้านบาทรวม 85 ล้านตัน แยกเป็นก่อนรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ 11 โครงการขาดทุน 163,000 ล้านบาท และในรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ 4 โครงการ ขาดทุน 536,000 ล้านบาท ซึ่งได้รายงานให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทราบแล้ว อย่างไรก็ตามคณะกรรมการความผิดทางแพ่ง ที่มีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานจะสรุปในภายเดือนส.ค.นี้หรือก่อนที่ประธานจะเกษียณอายุในเดือน ก.ย.นี้  และจะ นำเสนอกระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการเพื่อให้ดำเนินการฟ้องร้องเพื่อให้ชดใช้ความเสียหายต่อไป ในกรณีที่ผู้รับผิดเป็นเจ้าหน้าที่จะออกคำสั่งทางปกครองให้เจ้าหน้าที่นั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อไป ขณะที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้มีการฟ้องร้องในคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว

นายวิสุทธิ์   กล่าวว่า ในส่วนของความเสียหายกรณีการทุจริตการระบายข้าวแบบทีจูจี นั้น กระทรวงพาณิชย์ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางแพ่ง พบว่ามีเจ้าหน้าที่ 6  ราย แยกเป็นข้าราชการ 3 ราย และข้าราชการการเมือง 3  ราย มีมูลค่าความรับผิดค่าเสียหาย 2.57 หมื่นล้านบาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่กระทรวงพาณิชย์จะมีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายต่อไป ทั้งนี้หากไม่ยินยอมชดใช้ความเสียหายนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งภายใน 15  วัน หน่วยงานที่เสียหายจะใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ยึดทรัพย์ขาดทอดตลาดเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย ส่วนในคดีอาญานั้นอัยการสูงสุดได้มีการฟ้องร้องนายบุญทรง และนายภูมิ ในศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว และได้ยื่นคำร้องในส่วนแพ่งเรียกค่าเสียหายจากเอกชนไปในคดีอาญาด้วย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ