นิด้าโพลเผยผลสำรวจครั้งที่8พบคน30.41%ลงมติรับร่างรธน.

วันที่ 17 ก.ค. 2559 เวลา 08:14 น.
นิด้าโพลเผยผลสำรวจครั้งที่8พบคน30.41%ลงมติรับร่างรธน.
นิด้าโพลเผยผลสำรวจครั้งที่ 8 พบประชาชน 62.48% ยังไม่ตัดสินใจไปลงประชามติร่างรธน. ขณะที่ 30.41%ลงมติรับร่าง

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ผลสำรวจครั้งที่ 8: การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12 – 13 ก.ค.จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,503 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการตัดสินใจลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และความคิดเห็นต่อข้อเสนอให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สรรหา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี มีสิทธิร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

จากผลการสำรวจครั้งที่ 8 เมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.48 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ รองลงมา ร้อยละ 30.41 ระบุว่า ไปลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 6.79 ระบุว่า ไปลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 0.32 ระบุว่า ไปใช้สิทธิ แต่ไม่มีมติไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจน

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับข้อเสนอการให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สรรหา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี มีสิทธิร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.43 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ รองลงมา ร้อยละ 29.01 ระบุว่า ไปลงมติเห็นด้วย ร้อยละ 19.16 ระบุว่า ไปลงมติไม่เห็นด้วย และร้อยละ 0.40 ระบุว่า ไปใช้สิทธิ แต่ไม่มีมติไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจน