โพลเผยประชาชน83.7%ตั้งใจไปลงประชามติร่างรธน.

วันที่ 17 ก.ค. 2559 เวลา 08:01 น.
โพลเผยประชาชน83.7%ตั้งใจไปลงประชามติร่างรธน.
กรุงเทพโพลล์เผยประชาชน 83.7% ตั้งใจไปออกลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เชื่อช่วยให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “นับถอยหลัง 20 วัน ก่อนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค. 59” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,876 คน พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 83.7 ตั้งใจว่าจะไปออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 ส.ค. 59 ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้เพิ่มขึ้น จากผลสำรวจเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา ร้อยละ 6.0 ขณะที่มีเพียงร้อยละ 5.6 ตั้งใจว่าจะไม่ไป ที่เหลือร้อยละ 10.7 ยังไม่แน่ใจ

เมื่อถามว่า “หากวันนี้เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ท่านจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่” ประชาชนร้อยละ 41.6 ระบุว่า “เห็นชอบ” ซึ่ง ลดลง จากผลสำรวจเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา ร้อยละ 2.0 ขณะที่ร้อยละ 7.2 ระบุว่า “ไม่เห็นชอบ” ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 0.6 ส่วนร้อยละ 11.6 ระบุว่า “งดออกเสียง” และมีถึงร้อยละ 39.6 ที่ระบุว่า “ไม่แน่ใจ”

ทั้งนี้ช่องทางที่ได้รับข้อมูล/ศึกษาเนื้อหา เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามตินั้น ประชาชนร้อยละ 42.1 ระบุว่าได้รับจากเว็บไซต์สำนักข่าว/ข้อมูลที่สื่อมวลชนนำมาเสนอ รองลงมาร้อยละ 11.7 ระบุว่าได้รับจากการชี้แจงในระดับชุมชนจากครู ค. และผ่านเสียงตามสายในชุมชน และร้อยละ 11.1 ระบุว่าได้รับเอกสารที่ได้รับแจกจาก อำเภอ/อบต. ขณะที่มีเพียงร้อยละ 3.6 ที่ระบุว่า ดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ กรธ. และเว็บไซต์รัฐสภา โดยร้อยละ 27.8 ระบุว่ายังไม่ได้รับข้อมูล/เอกสารจากช่องทางใดเลย

ส่วนความเห็นที่มีต่อการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ ว่าจะช่วยให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพียงใด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.1 ระบุว่าช่วยได้มาก ขณะที่ร้อยละ 20.7 ระบุว่าช่วยได้น้อย ที่เหลือร้อยละ 27.2 ระบุว่าไม่แน่ใจ