ครม.เห็นชอบแก้กม.ไม่ให้จำเลยหนีคดียื่นอุทธรณ์-ฎีกาได้

วันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 20:20 น.
ครม.เห็นชอบแก้กม.ไม่ให้จำเลยหนีคดียื่นอุทธรณ์-ฎีกาได้
ครม.เห็นชอบแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาา โดยไม่ให้จำเลยที่หนีคดีสามารถยื่นอุทธรณ์-ฎีกาได้ เว้นแต่มาแสดงตัวต่อศาล

เมื่อวันที่  12 ก.ค. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เสนอให้ปรับแก้ ร่างพ.ร.บ.แก้ไขวิธีเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่า ครม. โดยไม่ต้องการให้จำเลยที่หนีคดีในระหว่างคดีอยู่ในชั้นศาล สามารถยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาได้ ซึ่งจำเลยจะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล หากไม่มาแสดงตน ศาลจะไม่รับพิจารณาอุทธรณ์หรือฎีกา

"ครม.เห็นชอบเรื่องนี้ตามที่นายมหรรณพได้เสนอมา เพราะตรงกับนโยบายของรัฐที่ต้องการสร้างความเป็นธรรมให้กับกฎหมาย"พล.ต.สรรเสริญกล่าว

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า เดิมมาตรา 182 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาระบุว่ากรณีใดที่ศาลออกหมายจับแล้ว ไม่ได้ตัวจำเลยมาภายใน 1 เดือนให้ศาลสามารถอ่านคำพิพากษาลับหลังจำเลยได้ และถือว่าจำเลยได้ฟังคำพิพากษาแล้ว ซึ่งจำเลยก็จะสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาได้ โดยมอบให้ทนายของจำเลยเป็นผู้รับมอบอำนาจในการยื่น ซึ่งนายมหรรณพมองว่าไม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการพิจารณาคดี เพราะจำเลยหนีคดีแต่ยังใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาได้ จึงขอให้ออกกฎหมายดังกล่าวเพื่อไม่ให้คนที่คิดจะหนีศาลสามารถยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาได้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต