กกต.มั่นใจโค้งสุดท้ายไม่มีเหตุป่วยประชามติร่างรธน.

วันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 19:52 น.
กกต.มั่นใจโค้งสุดท้ายไม่มีเหตุป่วยประชามติร่างรธน.
ประธานกกต.มั่นใจช่วงโค้งสุดท้ายจะไม่มีเหตุป่วนให้ล้มประชามติ ยอมรับยังเดายากผู้มาใช้สิทธิจะถึง80%ตามที่ตั้งเป้าหรือไม่

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการออกเสียงประชามติครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว อาทิ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กองทัพ สภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)

นายศุภชัย กล่าวว่า ในการประชุมวันนี้หน่วยงานรัฐ เอกชนมารายงานถึงการสนับสนุนการออกเสียงประชามติว่าคืบหน้าแค่ไหน เพียงไร ซึ่งปรากฏว่าได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ก็มีข้อเสนอแนะบ้าง ก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้การออกเสียงเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม

ทั้งนี้ ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติรายงานว่าขณะนี้ไม่มีรายงานว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ยังสงบดี คงเป็นเพราะออกเสียงประชามติไม่มีคู่แข่งขัน และมั่นใจว่าในช่วงโค้งสุดท้ายไม่มีรายงานการป่วนให้ล้มประชามติ และมั่นใจการออกเสียงประชามติเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ ก็ยังไม่พบการพยายามสร้างกระแสในโลกไซเบอร์  ส่วนการเคลื่อนไหวกลุ่มนักศึกษาก็เป็นการแสดงออกปกติ ซึ่งต้องดูไม่ให้ทำผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ขณะเดียวกันศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ได้จัดพิมพ์เอกสารร่างรัฐธรรมนูญ 2 ภาษา เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติของกกต.ค่อนข้างน้อยนั้นขณะนี้กกต.ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งติดป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์ โดยขอความร่วมมือหน่วยงานราชการและเอกชน ยืนยันว่าไม่ได้อยู่นิ่ง ส่วนยอดผู้มาใช้สิทธิยังไม่ทราบว่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย 80% หรือไม่ ซึ่งคาดเดาได้ยาก แต่การตั้งเป้าหมายไว้สูงเพื่อกดดันตัวเองให้ไปถึงเป้าหมาย หากตั้งเป้าหมายไว้ต่ำ จะไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ

สำหรับกรณีที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ระบุจะมีการหารือกับกกต.ในวันที่ 14 ก.ค. ส่วนตัวคงไม่ไปเพราะไม่มีหนังสือเชิญมาเป็นทางการ เพราะส่วนตัวเป็นประธานองค์กรอิสระ ต้องมีเกียรติ และยังไม่ทราบเชิญไปที่ไหน อย่างไร อยู่ๆจะเดินเข้าไปได้อย่างไร เพราะหน้าที่กกต. คือ รณรงค์การทำประชามติ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต