กลุ่มอาจารย์-นศ.จัดกิจกรรม "การรณรงค์ทำได้ไม่ผิดกฎหมาย"

วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 17:56 น.
กลุ่มอาจารย์-นศ.จัดกิจกรรม "การรณรงค์ทำได้ไม่ผิดกฎหมาย"
อาจารย์-นักศึกษาจัดกิจกรรมปล่อยลูกโป่ง"รณรงค์ประชามติทำได้ไม่ผิดกฎหมาย"วอนรัฐเปิดโอกาสแสดงความเห็น

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. เวลา 13.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มอาจารณ์และนักศึกษา ประกอบด้วยนายโคทม อารียา นายเอกพันธุ์ ปิณฑวิณิช อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา พร้อมด้วยนายปกรณ์ อารีกุล แกนนำขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ได้จัดกิจกรรม "การรณรงค์ ทำได้ ไม่ผิดกฎหมาย" โดยมีการขี่จักรยานจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปยังถนนพุทธมณฑลสาย 4 และได้มีการปล่อยลูกโป่งบริเวณหน้าสวนพุทธมณฑล

การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงออกว่าการออกเสียงประชามติควรเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งการรณรงค์ถือเป็นการเผยแพร่ความคิดความคิดเห็นรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งไม่ถือว่าเป็นการชุมนุมทางการเมือง เพราะไม่ได้เป็นการลดทอนหรือกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจ อีกทั้งผู้ที่รณรงค์ประชามติย่อมมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญสามารถกระทำได้เท่าที่ไม่ขัดมาตรา 61 พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 เพราะการรณรงค์นั้นจะช่วยให้ผู้มีสิทธิออกเสียงตัดสินใจอย่างรอบคอบและรู้เท่าทันมากขึ้น