สุเทพเผย "ถูกใจ" ร่างรธน.กำหนดหลัก-วิธีปฏิรูปตำรวจ

วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 16:08 น.
สุเทพเผย "ถูกใจ" ร่างรธน.กำหนดหลัก-วิธีปฏิรูปตำรวจ
สุเทพเผยร่างรัฐธรรมนูญเขียนเรื่องปฏิรูปตำรวจได้ถูกใจ ชี้มีการกำหนดหลัก-วิธีการ แก้ปัญหาแต่งตั้งโยกย้าย-ปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสม   

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปท.)  แกนนำ กปปส. กล่าวผ่าน “เฟซบุ๊กไลฟ์”  เกี่ยวกับเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญประเด็นการปฏิรูปตำรวจว่า เป็นเรื่องที่มวลมหาประชาชนเรียกร้องว่าต้องการเห็นการปฏิรูปโดยทันที เพราะเป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรม ประชาชนคาดหวังที่จะเห็นตำรวจในบ้านเมืองเป็นตำรวจของประชาชน ไม่ใช่ตำรวจของผู้มีอิทธิพล  ของผู้มีอำนาจ และไม่ใช่ตำรวจที่ถูกใช้ให้เป็นศัตรูของประชาชน

"คนวิพากษ์วิจารณ์ว่าการปฏิรูปตำรวจเกิดขึ้นยาก นักวิชาการบางคนบอกว่าเกิดได้ชาติหน้า ไม่มีทางเกิดได้ในชาตินี้ ขอบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนเรื่องการปฏิรูปตำรวจถูกใจพวกเราเป็นอย่างยิ่ง ในมาตรา 258 กำหนดว่าจะต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับหน้าที่ อำนาจ และภารกิจของตำรวจให้เหมาะสม โดยจะต้องให้กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของตำรวจได้รับการแก้ไขปรับปรุงเป็นเรื่องแรก และได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม"นายสุเทพกล่าว

นายสุเทพ กล่าวว่า  ในรัฐธรรมนูญได้กำหนดวิธีการปฏิบัติในการปฏิรูปตำรวจเอาไว้ด้วย โดยในมาตรา 260 บัญญัติว่าต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดที่ครม.เป็นผู้แต่งตั้ง ทำหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเรื่องตำรวจทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยคน4 กลุ่ม  คือ 1. บุคคลที่เป็นประธานกรรมการสรรหาต้องไม่ใช่คนที่เป็นตำรวจอยู่ หรือ เคยเป็นตำรวจมาก่อน แต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม เป็นที่ประจักษ์ของคนทั้งประเทศ 2.คนที่เป็นตำรวจอยู่หรือเคยเป็นตำรวจมาก่อน รวมทั้งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) 3. บุคคลที่ไม่เคยเป็นตำรวจมาก่อน แต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรมเป็นผู้ประจักษ์ โดยมีจำนวนเท่ากับกลุ่มที่2 ตามที่ครม.กำหนด และ4. ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ โดยคนทั้ง4 กลุ่มนี้ ร่วมกันพิจารณากฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน1ปี นับแต่วันที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับใช้

"สมมติวันที่7 ส.ค.นี้ประชาชนทั้งประเทศพร้อมใจกันลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญจนประกาศใช้ จากนั้นไม่เกิน1 ปี กฎหมายตำรวจต้องแก้ไขเสร็จ ผมถึงเรียนว่าผมเต็มใจไปลงมติรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เฉพาะเรื่องปฏิรูปตำรวจเรื่องเดียวผมก็ปลื้มใจแล้ว เพราะเราจะได้มีตำรวจของประชาชนที่ทำงานรับใช้ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่า ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจ ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องตำรวจทั่วประเทศไว้เป็นการล่วงหน้า"นายสุเทพกล่าว