สนช.หนุนใช้ม.44แก้ลำคุมประชามติ

วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 07:16 น.
สนช.หนุนใช้ม.44แก้ลำคุมประชามติ
รองประธาน สนช.เห็นด้วยให้ใช้มาตรา 44 อุดช่องโหว่ หากศาลรัฐธรรมนูญตีตกมาตรา 61 พ.ร.บ.ประชามติ

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มาตรา 61 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติขัดรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ก็ให้ใช้มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ ควบคุมสถานการณ์ในช่วงการทำประชามติ เพราะ สนช.คงแก้ไข พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติไม่ทัน แต่การใช้มาตรา 44 ต้องไม่ย้อนนำสิ่งที่ศาลชี้ว่าขัดไปเป็น เพราะคำวินิจฉัยของศาลผูกพันทุกองค์กร

อย่างไรก็ตาม นายวิษณุ กล่าวว่า รัฐบาลคงไม่ได้เตรียมกฎหมายพิเศษหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ขัดรัฐธรรมนูญ แต่หากมีกลุ่มใดออกมาเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้องก็ยังคงมีกฎหมายอื่นดูแล

นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ ที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงภาพรวมร่วมลงพื้นที่กับ สนช. ว่าประชาชนค่อนข้างให้ความสนใจและเริ่มมีการซักถามมากขึ้น ส่วนใหญ่ถามเรื่องสิทธิที่จะได้รับเป็นหลัก เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ 30 บาทรักษาทุกโรค สิทธิการศึกษา 

นางกาญจนารัตน์ กล่าวว่า อยากให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเร่งมือแจกจ่ายเอกสารร่างรัฐธรรมนูญ เพราะมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนตอนเข้าคูหาประชามติ ที่สำคัญนับจากวันนี้ก่อนถึงวันที่ 7 ส.ค. เหลือเวลาอีก 1 เดือนเศษ ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหา ทำให้บรรยากาศการรับรู้ หรือการอธิบายจึงค่อนข้างเงียบเหงาไม่เหมือนช่วงเวลาที่ประเทศกำลังทำประชามติครั้งสำคัญจากนี้

บทความแนะนำ