นายกฯเผยมีกำลังใจมากขึ้นหลังสนช.โหวตผ่านงบปี60

วันที่ 23 มิ.ย. 2559 เวลา 18:50 น.
นายกฯเผยมีกำลังใจมากขึ้นหลังสนช.โหวตผ่านงบปี60
บิ๊กตู่เผยมีกำลังใจมากขึ้น หลัง สนช. มีมติเห็นชอบงบประมาณปี60  ชี้เป็นการสะท้อนสิ่งที่ทำมาไม่ได้สร้างความขัดแย้ง ขอทุกคนช่วยเดินหน้าประเทศ

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ที่รัฐสภา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวปิดการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2560 ว่า ขอบคุณสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่รับหลักการ จากนั้นทำให้มีเสียงท้วงติงจากผู้อยู่ในห้องประชุมว่า ยังไม่ได้รับหลักการร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ จนพล.อ.ประยุทธ์มีท่าทีเขิน ก่อนที่จะพูดว่า ยังไม่ได้รับหลักการหรือ แต่ตนก็ฟังการอภิปรายของสมาชิกตลอด ขอขอบคุณสมาชิกและรัฐมนตรีทั้ง 6 คนที่ช่วยชี้แจง ซึ่งการจัดทำงบประมาณปีนี้ แตกต่างจากปี 2557 และ2558  เนื่องจากมีประสบการณ์มากขึ้น และได้มีการปรับแก้วิธีการใหม่เพื่อให้ตรงกับในอนาคต อีกทั้งได้เน้นย้ำนำทุกปัญหา ทุกมิติในอดีต และนำความเสี่ยงในอนาคตมาพิจารณา และจัดลำดับความสำคัญ โดยแผนการจัดทำงบฯต้องสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยนอกจากให้ความสำคัญเรื่องงบฯแล้ว ต้องให้ความสำคัญเรื่องการปรับโครงสร้างระบบข้าราชการไทย เพื่อให้สามารถทำงานบูรณาการข้ามกระทรวงได้ นอกจากนี้อยากให้เน้นคือเรื่องกฎหมาย ต้องจัดทำให้กฎหมายบูรณาการ เพราะหากไม่ทำกฎหมายให้ทันสมัยก็จะกลับไปสู่ที่เดิมอีก

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า แม้ทุกคนจะเห็นชอบในหลักการ ปัญหาสำคัญคือต้องนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ และตนได้เห็นถึงความห่วงใยและความตั้งใจของทุกคนในวันนี้ มีความรู้สึกดีขึ้นและมีกำลังใจมากขึ้น และแสดงให้เห็นว่าที่ทำมาไม่ได้ทำให้เกิดความขัดแย้ง เพราะทุกคนมุ่งหวังให้ระเทศชาติเดินหน้าสู่อนาคต ขณะเดียวกันอยากให้ทุกคนช่วยกันทำความเข้าใจกับภาคประชาชน และภาคอื่นๆ และร่วมสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง จึงจัดทำงบประมาณ ทั้งระบบฐานราก และกลุ่มจังหวัด ดังนั้นทุกคนจึงต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน

จากนั้นที่ประชุมสนช.ลงมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยคะแนน 189 งดออกเสียง 3 พร้อมทั้งกำหนดเวลาในการแปรญัญัติ 15 วัน ระยะเวลาการดำเนินการ 90 วัน ก่อนประธานสนช.จะปิดการประชุมในเวลา 18.00 น. อย่างไรก็ตามการประชุมใช้เวลาทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง