"บิ๊กตู่"ร่ายยาวงบปี60มั่นใจศก.ไทยโตต่อเนื่อง

วันที่ 23 มิ.ย. 2559 เวลา 14:18 น.
"บิ๊กตู่"ร่ายยาวงบปี60มั่นใจศก.ไทยโตต่อเนื่อง
นายกรัฐมนตรี แจงงบปี60 ยาว 3 ชม. หวังใช้ความมั่นคงพัฒนาประเทศ มั่นใจเศรษฐกิจไทยปี 59-60 โตต่อเนื่อง ลั่น ขอสู้เพื่อไม่ให้แผ่นดินตกต่ำไปอีก

วันที่ 23 มิ.ย. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีวาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 วงเงิน 2,733,000 ล้านบาท ในวาระที่ 1 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้เวลาในการอภิปรายนำเสนอต่อสนช.ประมาณ 3 ชั่วโมง โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า การบริหารประเทศในระยะยาวจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ชาติ เพราะประเทศไทยไม่เคยมีการกำหนดมาก่อน แต่บางฝ่ายก็ไม่เห็นด้วย ทั้งที่ยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้เป็นการล็อคฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นการระบุว่ามีอะไรที่ให้ฝ่ายบริหารต้องทำ ส่วนจะทำตามหรือไม่ก็แล้วแต่ดุลยพินิจ เพราะประชาชนเป็นฝ่ายเลือกพวกเขามา

"เราต้องมีเป้าหมายที่ต้องให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบ ซึ่งต้องดำเนินการด้วยการให้มีกฎหมายลูก สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักการเมืองเขาไม่อยากให้เปลี่ยนแปลง ผมไม่ได้ไปว่าเขาจะทุจริตแต่อย่างใด ผมไม่ใช่ศัตรูใครทั้งสิ้น ผมทำแค่กฎหมายเอาเขามาสู่กระบวนการยุติธรรม ถ้าเรายอมรับร่วมกันและเกิดเอกภาพ ประเทศไทยก็ต้องมียุทธศาสตร์ชาติ ต้องปฏิรูปปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบ มีแผนการปฏิรูปในทุกมิติ ต้องปรับภูมิทัศน์ของประเทศเราตามภูมิทัศน์โลกในวันนี้พร้อมกับเตรียมการรับความเสี่ยง เช่น การก่อการร้าย อากาศเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ถ้าเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ดี ขอให้นักการเมืองที่จะเข้ามาบริหารประเทศแสดงความคิดเห็นว่าแล้วต้องการอะไร อยากรู้เหมือนกันว่าจะตอบอย่างไร วันนี้ประเทศไทยจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อให้เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน นอกจากนี้ ต้องให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในชาติอย่างมีความสุขอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

"ประเทศไทยต้องไม่เป็นภาระของโลกและยูเอ็น มีบางคนชอบไปสร้างภาระให้ยูเอ็น ทั้งที่เขาดีกับประเทศเรามาตลอด ไอ้ที่ไปร้องๆกันมันคนไทยหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกัน เราต้องเป็นประเทศที่เป็นผู้ให้บ้างแล้ว ถ้าเราไม่ให้เราก็จะไม่ได้อะไรตอบแทน ต้องใจกล้าในการจะทำอะไรสักอย่าง อย่าพูดว่าความมั่นคงมีแต่เรื่องทหาร ความมั่นคงเป็นบ่อเกิดของทุกเรื่อง ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลเป็นตัวทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาได้ ความขัดแย้งก็ไม่เกิด" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นายกฯ กล่าวอีกว่า ประเทศไทยต้องมีการขยายตัวของเศรษฐกิจให้เกิดความต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง และต้องมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการอำนวยความสะดวกในการลงทุน รวมไปถึงการผลิตคนให้ตรงกับงาน ทุกวันนี้ไม่สามารถสั่งสถาบันอุดมศึกษาได้เลย ถ้าจะใช้มาตรา 44 จะยอมกันหรือไม่ เดี๋ยวจะสั่งกระทรวงศึกษาธิการ อย่ามาเดินขบวนสู้ก็แล้วกัน

"วันนี้ผมกะว่าจะพูดแค่ครึ่งชั่วโมงเอง แก้ไม่หาย พูดมาก แต่บังเอิญมันจำได้ไงว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนและกำลังทำอะไรอยู่ ไม่ได้เก่งหรอก" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ขณะที่รายละเอียดของร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า กฎหมายงบประมาณเป็นหนึ่งในความพยายามในการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะด้านการเงินการคลัง เพื่อให้งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือของภาครัฐสำหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรม

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2559 มีแนวโน้มขยายตัว 3%-3.5% ปรับตัวดีขึ้นจากปี2558 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการลงทุนภาครัฐ การขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องของรายได้จากการท่องเที่ยว รวมทั้งราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวในระดับต่ำ การปรับตัวที่ดีขึ้นของผลผลิตทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม การขยายตัวเศรษฐกิจในภาพรวมยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง เช่น เศรษฐกิจโลกขยายตัวในเกณฑ์ต่ำ ความผันผวนของค่าเงินบาท ความเข้มงวดของสถาบันในการปล่อยสินเชื่อ

"ปี 2560 น่าจะปรับและขยายตัว 3.7%-4.2% ปัจจัยมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ภาคการส่งออกที่น่าจะกลับมาขยายตัว รวมกับความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ทุกอย่างจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ประเทศ ประชาชน และความสงบสุขเรียบร้อยอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ ทุกประเทศมองอย่างนี้ ที่เราทำทั้งหมดเขาเห็นด้วย เขารอดูการทำงานของเรา ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันและอย่าไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นายกฯ กล่าวว่า ในอนาคตคาดว่าการจัดเก็บรายได้น่าจะเพิ่มมากขึ้น เพราะปีนี้ทุกคนต้องเสียภาษีตามกฎหมาย จะมีการตรวจสอบการเสียภาษีทุกบริษัท ให้โอกาสต้องเสียภาษีให้ครบและตรง ถ้าเสียภาษีไม่ตรงจะเจอตรวจสอบย้อนหลัง 5 ปี ไม่ได้เป็นการรีดภาษีจากใคร เพราะทุกวันนี้มีคนขึ้นบัญชีประมาณ 10.5 ล้านคน แต่ปรากฏว่ามีเสียภาษีจริงๆแค่ 6.5 ล้านคน ซึ่งต้องเลี้ยงคนมากกว่า 60 ล้านคน

ทั้งนี้ ในช่วงท้าย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า "ที่ผมพูดเติมนอกเหนือจากเอกสารไปนั้นผมต้องกราบขอโทษพวกพี่ๆด้วย มันเป็นตัวตนของผม ไม่ว่าจะกี่ปีกี่เดือนกี่วันผมก็ต้องเป็นแบบนี้ หลายคนบอกว่านายกฯต้องไม่เป็นแบบนี้ ผมพยายามทุกวัน นอนตื่นมาก็เตือนตัวเองว่า อย่าเป็น อย่าเป็น พอก้าวแรกออกมาจากบ้านก็เริ่มเหมือนเดิม เพราะปัญหามันเข้ามาแล้ว เข้ามาตลอดเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวตรงนี้"

"ทุกอย่างจะแก้ไขไม่ได้เลย หากทุกคนยังติดกับดักตัวเอง ติดอัตตาตัวเอง ดังนั้น ต้องปรับปรุงทั้งหมด ผมเองก็ต้องปรับปรุง ก็ต้องปฏิรูปตัวผมเอง ปฏิรูปจากหัวใจของผม มันใช้อย่างอื่นไม่ได้เลย ต้องใช้หัวใจและสมอง หาช่องทางความร่วมมือกันให้ได้ วันนี้ผมยอมทุกอย่าง เพราะมันคือชีวิตผม ชีวิตพวกผมที่เสี่ยงทุกวันนี้ ถ้าผมทำไม่สำเร็จมันก็อยู่กันไม่ได้ และผมจะไม่ยอมให้แผ่นดินนี้มันต่ำไปกว่านี้อีกแล้ว จะเกิดอะไรก็เกิด ผมก็สู้ทุกอย่าง แต่ให้ถูกวิธีแล้วกัน ไม่ใช่ตะโกนบอก อยู่ต่อ อยู่ต่อ โดนทุกวัน มันต้องเป็นไปตามกระบวนการของมัน โรดแมปมันมีของมันอยู่" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว