ถอยหลังมากกว่าปฏิรูป

วันที่ 30 พ.ค. 2559 เวลา 10:11 น.
ถอยหลังมากกว่าปฏิรูป
การที่คสช. มองอะไรเหมือนคนตาบอด ฟังแต่เสียงคนใกล้ชิดอำนาจ ไม่ฟังเสียงประชาชน แล้วมีผลประโยชน์ทับซ้อน มันไม่ใช่จะทำให้ประเทศชาติถอยหลังเพียงอย่างเดียว แต่จะสร้างความขัดแย้งในอนาคตที่ไม่สามารถปรองดองได้อีกเลย ถ้ายังมีอำนาจต่อไป

-ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตที่ปรึกษาอนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้สัมภาษณ์กับโพสต์ทูเดย์ 29 พ.ค. 59

อ่านบทสัมภาษณ์ : "ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ" คสช.ทำประเทศถอยหลัง เสี่ยงขัดแย้งซ้อนขัดแย้ง

บทความแนะนำ