วอนสนช.ให้ภาคประชาชนร่วมพิจารณาร่างพรบ.เหมืองแร่

วันที่ 10 พ.ค. 2559 เวลา 16:10 น.
วอนสนช.ให้ภาคประชาชนร่วมพิจารณาร่างพรบ.เหมืองแร่
องค์การโลกสีเขียววอนสนช.ให้ภาคประชาชนร่วมนั่งกรรมาธิการพิจารณาร่างพ.ร.บ.เหมืองแร่

นายสุพล พูลพิพัฒน์ ประธานองค์การโลกสีเขียว จ.เพชรบูรณ์ พร้อมคณะ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 เพื่อขอให้ภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ.เหมืองแร่ พ.ศ. ....  เนื่องจากขณะนี้ร่างดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ 2

นายสุพล กล่าวว่า องค์การโลกสีเขียวขอให้สนช.มีมติยกเลิกการออกอาชญาบัตรในการสำรวจแร่ในสมัยรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งออกในจ.เพชรบูรณ์ 38 ใบ จำนวน 78 บ่อ 26 ตำบล รวม4 แสนกว่าไร่ เนื่องจากเป็นอันตรายต่อประชาชน0"เพรชบูรณ์ และโลหะหนักต่างๆได้ถลักไหลลงแม่น้ำป่าสัก

อย่างไรก็ตาม ขอเสนอชื่อ นายศิริวัฒน์ พหลทัพ ทนายความ และนาสุพล พูลพิพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการธกส.จังหวัด เป็นกมธ.ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.เหมือนแร่ พ.ศ. .... เพราะเห็นว่าในคณะกมธ.ดังกล่าวยังไม่มีตัวแทนจากภาคประชาชนร่วมด้วยแม้แต่คนเดียว ซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชน

ขณะที่ นายสุรชัย กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวผ่านการพิจารณาในวาระที่ 1 รับหลักการในสนช.ไปเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้องค์กรโลกสีเขียวสามารถทำเป็นข้อสังเกต ข้อดี ข้อเสีย เสนอต่อคณะกมธ.ได้