ประกาศร่างพ.ร.บ.ประกอบกิจการร้ายแรง 23 ส.ค.

วันที่ 05 ส.ค. 2553 เวลา 16:44 น.
นายกฯ ยันประกาศร่าง พ.ร.บ.ประกอบกิจการร้ายแรง 18 ประเภท   23 ส.ค. นี้

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะทำงานศึกษา และเติมเต็มทางเทคนิคเพื่อลดและขจัดมลพิษในพื้นที่มาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียงว่า ในวันที่ 23 ส.ค. นี้ จะสามารถประกาศร่าง  พ.ร.บ.การประกอบกิจการรุนแรง 18 ประเภท โดยขณะนี้ได้มีการเร่งให้ฝ่ายต่างๆ ในคณะทำงานดำเนินการ เพราะว่าตัวประเภทกิจการที่จะประกาศต้องมีความชัดเจน และไม่กระทบปัญหาการดำเนินการข้างหน้า โดยแต่ละกิจการมีรายละเอียดเงื่อนไขไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นขณะนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า  ไม่ได้ซื้อเวลา เพื่อประโยชน์อะไรของใคร หรือไม่ใช่ไม่กล้าตัดสินใจ แต่ต้องเข้าใจว่ารายละเอียดทางเทคนิค​ ที่เสนอมาทั้ง 18 กิจการนั้นยังมีรายละเอียดที่จะต้องทำ ไม่ใช่ว่าจะสามารถประกาศได้เลย และตนเองก็ได้คุยกับฝ่ายเทคนิคที่ดำเนินการก็ยอมรับว่า ควรจะต้องมีการกำกับให้ชัดเจน​

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า  ในที่ประชุมนั้นเป็นเรื่องของมาตรการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าในแง่ที่จะพยายามแก้ปัญหา ให้กับประชาชนที่มาบตาพุด ซึ่งที่ดำเนินการได้ชัดเจนคือเรื่องของระบบติดตามของสารเคมีต่างๆ และมีการติดประกาศให้ประชาชนรับทราบตลอดเวลา เพื่อที่จะบริหารสถานการณ์ได้    ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุข ก็จะดูในเรื่องของบริการสาธารณสุข และการผลักดันให้เกิดศูนย์อาชีวะเวชศาสตร์ อาชีวะสิ่งแวดล้อม การดูแลประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า สิ่งที่ยังยากอยู่​ คือเรื่องของแนวกันชน จากการที่ชุมชน กับอุตสาหกรรมปะบนกันอยู่ บางทีเป็นเพราะว่าอุตสาหกรรมขยายตัว หรือไม่ก็ชุมชนวิ่งเข้าหาอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องมีกำหนดรูปแบบการทำงานให้ชัดเจนที่จะต้องดึงท้องถิ่น กับภาคประชาชนเข้ามาร่วมกันมากขึ้น