เสธหนั่นยาหอมชาวเชียงใหม่ผุดอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง

วันที่ 05 ส.ค. 2553 เวลา 15:39 น.
เสธ.หนั่น รับปาก ชาวเชียงใหม่ ผุดอุโมงค์ผันน้ำ  แม่งัด-แม่กวง  มูลค่า 1.4 หมื่นล้านบาท แก้ไขปัญหาน้ำท่วม- น้ำแล้งในเขตเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน

พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกฯ พร้อมด้วย นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรฯ เดินทางตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำ ที่ เขื่อนแม่งัด และเขื่อนแม่กวง จ.เชียงใหม่ ซึ่ง ขณะนี้ปริมาณ อยู่ในระดับวิกฤติ มีปริมาณน้ำต้นทุน ไม่เพียงพอต่อการใช้ด้านการเกษตร และการอุปโภคบริโภค ดังนั้นในเรื่องนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหระยะยาว กรมชลประทาน จึงได้เตรียม ก่อสร้างโครงการ เพิ่มปริมาณน้ำในอ่างทั้ง 2 โดย เตรียมครงการ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการเชื่อมต่ออุโมงค์ส่งน้ำ ความยาว 23 กิโลเมตร ระหว่างเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา  เพื่อนำน้ำจากอ่างแม่งัดในช่วงที่น้ำมากไปเก็บเขื่อนแม่กวง เฉลี่ยปีละ 47 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยใช้แรงโน้มถ่วงในการนำน้ำระยะที่ 2 เป็นการนำน้ำจากลำน้ำแม่แตง ที่มีปริมาณมาก ส่งให้อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล โดยก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน  ปิดกั้นลำน้ำแม่แตง ที่ บ้านแม่ตะมาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 26 กิโลเมใตร ซึ่งทั้ง 2 โครงการจะใช้งบประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ โครงการอยู่ในชั้นพิจารณา ของคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งล่าช้ามาก ในฐานะที่เป็นรองนายกฯ ก็จะเร่งโครงการดังกล่าว โดยจะหารืออย่างไม่เป็นทางการ กับนายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรฯ ในการช่วยกันพิจารณาโครงการดังกล่าวเพื่อจะได้เร่งก่อสร้างช่วยเหลือประชาชน

นายสมาน ทัดเที่ยง อนุกรรมการลุ่มน้ำปิงตอนบน ประธานผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกลุ่มลุ่มน้ำกวง ได้นำเกษตรกรกว่า 50 คน เข้ายื่นหนังสือต่อพล.ต. สนั่น โดยกล่าวว่า ขอเรียกร้องให้รองนายกฯ และรมว.เกษตรฯ ช่วยติดตามและผลักดันโครงการทั้ง 2 ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพราะว่าเป็นโครงการที่เกษตรกร ใน 10 อำเภอ ใน จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูนทั้งจังหวัด รออยู่เนื่องจาก ศึกษาโครงการมาตั้งแต่ปี 2543 แต่จนขณะนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมยังไม่ยอมอนุมัติ ทั้งที่เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชน นำน้ำส่วนเกินจากลำน้ำแม่แตง มาใส่ทั้ง 2 เขื่อน เพื่อช่วยเกษตรกรในหน้าแล้ง และจะเป็นการลดปริมาณน้ำส่วนเกิน ที่จะเข้าท่วม จ.เชียงใหม่ได้อีกด้วย  ซึ่งตนเห็นว่า 2 โครงการใช้งบ 1.4 หมื่นล้านบาท สร้างประโยชน์ให้เกษตรกรนับล้านคน ให้มีความอยู่เดรกินดีมากขึ้น รัฐบาลควรเร่งพิจารณาช่วยเหลือ อย่าดึงเรื่องให้มาก เพราะโครงการนี้ดีกว่าโครงการเช่ารถเมล์หลายหมื่นล้านของกระทรวงคมนาคมเสียอีก ซึ่งหากรัฐบาลสามารถทำให้เกิดโครงการนี้ได้ประชาชน ชาว จ.เชียงใหม่ และลำพูนคงจะไม่เดินทางเข้า กทม. และโครงการนี้ ไม่มีประชาชนที่ไม่เห็นด้วย ไม่มีที่ดินที่ต้องเวนคืน เพราะเป็นการขุดอุโมงค์ทั้งสิ้นและประชาชนก็มีความต้องการ ไม่มีความขัดแย้งเหมือนแก่งเสือเต้น ขอให้รัฐบาลจริงใจในการแก้ปัญหา อย่าเอาตัวรอดไปวันๆ

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรฯ  กล่าวว่า  ตน ได้พยายามติดตามเรื่องนี้ให้ตลอดและจะรับเรื่องนี้ไปดำเนินการให้ แต่ต้องเข้าใจว่า การทำงานต้องมีขั้นตอน ขณะนี้ ทั้ง 2 โครงการ อยู่ในการพิจารณาของ คณะผู้ชำนาญการซึ่งได้มีการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ ธ.ค. 52 ซึ่งทางคณะผู้ชำนาญการฯ ยังติดใจในรายละเอียดบางเรื่อง เช่น คุณภาพน้ำ จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ ซึ่ง ก็จะเร่งติดตามเรื่องนี้ให้กับคณะผู้ชำนาญการฯพิจารณา  ก่อนให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา และส่งต่อ ครม. .ซึ่งตนและพล.ต. สนั่น ก็ขอรับปากว่าจะพยายามผลักดันให้โครงการนี้เกิดในรัฐบาลนี้ให้ได้