กรธ.เคาะมาตรการเข้มคุณสมบัติผู้สมัครสส.-สว.

วันที่ 25 มี.ค. 2559 เวลา 17:29 น.
กรธ.เคาะมาตรการเข้มคุณสมบัติผู้สมัครสส.-สว.
กรธ. เผยไม่เปลี่ยนหลักการร่างรธน.อีก เหตุเวลาจวนตัว เพิ่มผู้นำฝ่ายค้านฯร่วมถกปมปัญหาประเพณีการปกครอง เข้มคุณสมบัติ สส. เคาะใครโกงงบและผิดจริยธรรมหมดสิทธิลงสมัครสส.ทั้งชีวิต ถือฤกษ์ 13.39น.เปิดร่างรธน.ฉบับสมบูรณ์

วันที่ 25 มี.ค. ที่โรงแรม ดิ อิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงว่า ภาพรวมของการประชุมคณะกรธ.ไม่ได้ปรับแก้ไขหลักการที่สำคัญอีกแล้ว แม้ว่าจะมีกรธ.บางคนหยิบยกขึ้นมาแต่ได้มีการหารือว่าขณะนี้เวลาค่อนข้างจวนตัวแล้ว คงไม่สามารถปรับแก้ไขหลักการทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพ องค์กรอิสระ รวมทั้งหมวดการปฏิรูปประเทศได้อีก ทำได้แค่การเพิ่มเติมข้อความที่กรธ.เห็นว่าควรดำเนินการเพื่อให้เกิดความสมบูรณและเพิ่มความรัดกุมเท่านั้น

โฆษกกรธ. กล่าวว่า อย่างในมาตรา 5 ว่าด้วยการให้นำการวินิจฉัยตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสำหรับกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญบังคับใช้ โดยกำหนดให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ จัดประชุมร่วมกันระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายกรัฐมนตรี และผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ เพื่อวินิจ สาเหตุที่ให้ผู้นำฝ่ายค้านฯเข้ามาเป็นองค์ประกอบในส่วนนี้ด้วย เนื่องจากเราเห็นว่าผู้นำฝ่ายค้านฯมีบทบาทในการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติ

ทั้งนี้ กรธ.กำหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีจำนวน 9 คน และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 7 ปี ซึ่งองค์กรอิสระทุกองค์กรจะมีวาระ 7 ปีเท่ากันเช่นกัน

นายชาติชาย กล่าวว่า สำหรับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญในหมวดรัฐสภา กรธ.ได้เพิ่มลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสส.เข้าไปอีก คือ สส. สว. และกรรมาธิการงบประมาณที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีความผิดฐานไปดำเนินการปรับเพิ่มงบประมาณในลักษณะที่จะทำให้ตนเองได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและอ้อม ซึ่งจะไม่สามารถกลับมาลงสมัครเลือกตั้งสส.ได้ เช่นเดียวกับ กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ถูกศาลฎีกาพิพากษาว่ามีความผิดฐานทุจริตตามกฎหมายของป.ป.ช.หรือความผิดทางจริยธรรม จะไม่มีสิทธิในการสมัครเลือกตั้งสส.เช่นกัน

นายชาติชาย กล่าวว่า ตามกำหนดการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนอกสถานที่ในวันที่ 26 มี.ค.แล้ว  กรธ.จะประชุมอีกครั้งในวันที่ 28 มี.ค.เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยและการเรียงลำดับมาตรา จากนั้นในวันที่ 29 มี.ค.เวลา 13.39น.นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ.จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่รัฐสภาเพื่อชี้แจงภาพรวมของเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด

"เรื่องเวลาการแถลงข่าวที่ลงท้ายเลข 9 เราไม่ได้เชื่อโชคลางมาก แต่คนไทยก็เชื่อไว้ก็ไม่เสียหาย" นายชาติชาย กล่าว