วัฒนาอัดกรธ.กลืนน้ำลายตัวเอง

วันที่ 25 มี.ค. 2559 เวลา 08:46 น.
วัฒนาอัดกรธ.กลืนน้ำลายตัวเอง
วัฒนาชี้กรธ.ปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญสนองคสช.สืบทอดอำนาจไม่มีความเป็นประชาธิปไตย 2ปีไม่มีผลงานอะไรชัดเจนทั้งการปฏิรูปและการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ โพสต์เฟซบุ๊ก โดยระบุว่า ไม่ได้รู้สึกเกินความคาดหมายที่ กรธ.ยอมกลืนน้ำลายปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามข้อเสนอของ คสช. ที่แปลกใจคือทำไมไม่ยอมแต่แรก จะมาทำเป็นมีศักดิ์ศรีให้ประชาชนต้องเสียค่าเบี้ยประชุมเพิ่มไปเพื่ออะไร เพราะร่างรัฐธรรมนูญที่ทำขึ้นมาไม่ว่าจะแบบเดิมของ กรธ. หรือแบบพบกันครึ่งทาง หรือ แบบตามใจ คสช ล้วนไม่มีความเป็นประชาธิปไตยและกดหัวประชาชนเหมือนกัน

ตามข้อเสนอของ คสช. เราจะมี สว. มาจากกรรมการสรรหาที่ คสช. แต่งตั้ง จำนวน 250 คน มี ผบ. เหล่าทัพที่เป็นโดยตำแหน่ง 6 คน ทำหน้าที่ติดตามการปฏิรูปโดยรัฐบาลต้องรายงานผลให้ สว. ทราบทุก 3 เดือน เพื่อให้การปฏิรูปเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ที่ผมติดใจคือสองปีที่รัฐบาลนี้อ้างการปฏิรูป แต่ก็ไม่มีผลงานหรือความคืบหน้าจนต้องขอขยายเวลาไปอีก 5 ปี พอเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกลับจะให้รายงานทุก 3 เดือนนอกจากนี้หากมีกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม หรือแก้ไขการกระทำบางอย่างให้ไม่ต้องรับผิด ถ้ามีการยับยั้งให้พิจารณากฎหมายร่วมกันทั้งสองสภา แต่พอเป็นการล้างผิดให้ คสช. กับพวกซึ่งรวม กรธ. ด้วยกลับไม่ยอมให้ใครคัดค้าน ส่วนองค์ประชุมการเสนอชื่อคนนอกเป็นนายก กรธ. ลดให้จากเดิม 500 เหลือ 450 ทำกันได้ขนาดนี้ไม่มีความอายบ้างเลยหรือ

ผมว่าที่คนไทยกลัวมากกว่าคือยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลนี้วางไว้อีก 20 ปีข้างหน้า เพราะสองปีที่รัฐบาลนี้บริหารประเทศมีแต่ความล้มเหลวทุกด้าน ขาดวิสัยทัศน์ เศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มจะฟื้นตัว สังคมมีความแตกแยกอันเกิดจากรัฐบาลเลือกปฏิบัติ เช่น กรณีที่ปฏิบัติกับพระต่างกัน รวมทั้งการจับกุมคุมขังคนที่คิดเห็นต่าง การแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ใช้อำนาจตามมาตรา 44 นั่นคือการทำร้ายประเทศเพราะรัฐบาลในอนาคตไม่มีอำนาจดังกล่าวนี้ สุดท้ายคือการหนีความรับผิดชอบโดยใช้มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญล้างผิดให้ คสช และพรรคพวกทั้งหมด ในขณะที่ตัวแทนของประชาชนไม่อาจแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ เพราะตามมาตรา 253 กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกพรรคการเมือง และต้องมี ส.ว. ที่ คสช. แต่งตั้งเข้าไปเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1/3 หรือ 84 คน สรุปก็คือหากร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ. ถูกนำมาบังคับใช้ คนไทยจะต้องเดินตามยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลนี้วางไว้ให้อีก 20 ปี การเลือกตั้งจะไร้ความหมาย เราจะมีรัฐบาลที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ได้ และคนไทยจะไม่มีโอกาสได้เห็นประชาธิปไตยอีกแล้วในชาตินี้

คนไทยจึงไม่มีทางเลือกเพียงสองทาง คือไปลงคะแนนรับ หรือคว่ำรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เพื่อกำหนดอนาคตทางการเมืองของตนเอง เหตุผลที่จะตัดสินใจก็ไม่ยาก ถ้าเห็นว่ารัฐบาลนี้นี้มีวิสัยทัศน์ ไม่มีการคอรัปชั่นมีเพียงค่าหัวคิวหรือค่าที่ปรึกษาหรือส่วนต่างที่มากเกินไปเท่านั้น สร้างความเจริญรุ่งเรือง มีผู้นำที่เห็นหัวประชาชนและเคารพในสิทธิมนุษยชน พร้อมให้มีการตรวจสอบและไม่เคยหนีความรับผิดชอบ กรุณาไปโหวตรับรัฐธรรมนูญ ส่วนถ้าเห็นตรงข้ามก็ออกมากันมากๆ เพื่อคว่ำรัฐธรรมนูญสั่งสอนคนพวกนี้ แล้วอย่าได้คิดว่าเมื่อประชาชนโหวตคว่ำแล้วจะทำอย่างไรต่อไปก็ได้ จงจำไว้ว่าคนไทยแม้รักสงบแต่ก็มีความอดทนที่จำกัด