รัฐบาลมีแผนยุทธศาสตร์10ปีแก้ภัยแล้ง

  • วันที่ 18 มี.ค. 2559 เวลา 21:24 น.

รัฐบาลมีแผนยุทธศาสตร์10ปีแก้ภัยแล้ง

นายกฯ ระบุ 22 มี.ค. วันอนุรักษ์น้ำโลก วอนคนไทยช่วยประหยัดน้ำ ยันรบ.มีแผนยุทธศาสตร์ 10 ปีแก้ปัญหาภัยแล้งทั้งระบบ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ว่าวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์น้ำโลก ซึ่งนับเป็นความท้าทายของโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัด และยั่งยืน โดยทั้งโลกต่างมีความกังวลในสถานการณ์น้ำ ในมิติต่างๆ ทั้งนี้ล้วนมีผลกระทบเชื่อมโยงต่อภาคการผลิต ทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค วันนี้เราต้องร่วมกันแสดงความรับผิดชอบ ปลูกจิตสำนึก ว่านอกจากการอนุรักษ์น้ำ ด้วยการประหยัดและใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแล้วต้องรักษาความสะอาดแหล่งน้ำด้วย โดยไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล สารพิษลงสู่แม่น้ำลำธาร รวมทั้งช่วยกันปลูกป่า รักษาต้นน้ำลำธาร สร้างความยั่งยืนให้กับชนรุ่นหลังทั้งนี้ รัฐบาลได้มีการปฏิรูปแนวทางบริหารจัดการน้ำ อย่างบูรณาการทั้งระบบ จัดทำเป็นยุทธศาสตร์ 10ปี ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์จะขยายผลให้ครอบคลุม ทั้งการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ  จัดทำประปาหมู่บ้านโรงเรียนต่างๆ ชุมชน พัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกคูคลองป้องกันอุทกภัยจัดทำผังเมืองที่สอดคล้อง ไม่สร้างถนน หรือชุมชนขวางทางน้ำ รักษาระบบนิเวศน์ บริหารจัดการน้ำ ทั้งนอก และในเขตชลประทาน ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย และการบริหารจัดการที่ดินอย่างบูรณาการ เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างมีความเท่าเทียม เป็นธรรมและเป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าอย่างยั่งยืน"ผมไม่อยากให้พี่น้องเกษตรกรลำบาก ถ้าเราเข้าใจกันในประเด็นนี้ก็จะดีขึ้น เพราะถ้าหากเราไม่แก้ไขแล้ว จะกระทบรายได้ของประเทศรายได้ของประชาชน เกษตรกรจาก ผลกระทบจากภัยแล้ง แล้วก็สภาพลมฟ้าอากาศโลกเปลี่ยนแปลง ในทศวรรษต่อไปเรื่องเหล่านี้เป็นความท้าทายของประเทศไทย คนไทย ว่าเราจะผ่านปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรหรือไม่เราจะมาต่อต้าน ขัดแย้ง แย่งน้ำใช้กันวันนี้ไม่ได้ ทุกคนต้องการน้ำมากๆเพื่อจะเพาะปลูกอย่างเดียวคงไม่ได้แล้ว เดี๋ยวน้ำประปา น้ำบริโภค อุปโภค ไม่มีอีกจะทำยังไงทุกอย่างมีผลกระทบทั้งคน ทั้งสัตว์ทั้งพืช เพราะฉะนั้นเรามีหลากหลายสาขาอาชีพ ก็ต้องเผื่อแผ่แบ่งปันกัน และทุกคนอาจจะต้องนำน้ำ ที่ใช้แล้ว มาปรับปรุง แล้วก็นำมาใช้ใหม่ วันนี้ก็ช่วยกันทั้งหมด" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ