รัฐบาลทยอยส่งความเห็นปฏิรูปให้ทุกกระทรวง

วันที่ 25 ก.พ. 2559 เวลา 15:25 น.
รัฐบาลทยอยส่งความเห็นปฏิรูปให้ทุกกระทรวง
"สุวพันธ์" เผยเตรียมส่งความเห็นปฏิรูปประเทศทุกกระทรวง เน้นเชื่อมงาน สปท.-6รองนายกฯ

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล(กขร.) ร่วมวิป 3 ฝ่าย ได้แก่คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) ว่า เป็นการหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวได้ทยอยผ่านวิป 3 ฝ่ายแล้ว ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา และจะทยอยส่งกลับไปในแต่ละกระทรวงทุกสัปดาห์ต่อจากนี้ จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างการปฏิรูปที่สปท.เสนอมา และการขับเคลื่อนงานของรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 คน

นายสุวพันธ์ กล่าวอีกว่า การประชุมวันนี้ถือเป็นการเชื่อมโยง ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการฯ เพื่อให้ช่วยเร่งรัดขับเคลื่อนในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ บ้านประชารัฐ การจัดหาที่อยู่อาศัย การใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารราชการแผ่นดิน และการเชื่อมโยงปฏิรูปประเทศ รวมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีประเด็นสำคัญกำลังแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ.ยาเสพติด ที่มีอยู่ทั้งหมด 7 ฉบับ ถ้าเป็นไปได้จะนำมารวมกันให้เหลือเป็นฉบับเดียว โดยจะอยู่แผนกฎหมายกลุ่มที่ 1 ที่ต้องดำเนินการให้เสร็จตามโรดแมปของรัฐบาล ขณะนี้ร่างฯเสร็จแล้ว กำลังอยู่ในการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม คิดว่าโดยรวม การจับกุมยาเสพติดถือว่าการค้าลดลง เพราะกลไกความร่วมมือการทำงานเชิงรุก และบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในมิติเชิงป้องกัน ปราบปราม และบำบัด มีมากขึ้น

นายสุวพันธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับร่างพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ ขณะนี้สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ(สปท.) ยังไม่ส่งมาถึงรัฐบาล แต่เร็วๆนี้สปท.จะส่งพ.ร.บ.มาให้รัฐบาล 3 ฉบับ คือ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 2.พ.ร.บ.การพัฒนาการท่องเที่ยว และ 3.ร่างพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อได้รับมาแล้วจะนำเข้าที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายต่อไป

"ผมคิดว่าเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเรื่องที่ดีที่การทำงานจะได้เดินตามกรอบกว้างๆ โดยแผนทุกๆ5 ปีจะสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผน 5 ปีของสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วย ผมคิดว่าข้อดีของยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญคือ เดิมแผนต่างๆที่มีเกี่ยวกับประเทศไม่เลยลงในพ.ศ.เดียวกันได้ แผนบางอัน 4 ปี 5 ปี และ 6 ปี แผนการทำงานจะเหลื่อมกันไปมาตลอด แต่รัฐบาลนี้จะทำให้ทุกอย่างลงล็อคได้ ถือเป้นครั้งแรกที่ทุกแผนจะสมดุลกัน คือเริ่มต้นและจบในปีเดียวกัน ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติทุกแผนต้องไปด้วยกัน ที่สำคัญมีแผนปฏิรูปประเทศเข้ามาเชื่อมโยงด้วยถือเป็นสิ่งที่ดี"

อย่างไรก็ตามในสัปดาห์ในที่ประชุม วิป 3 ฝ่ายจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ของ กสทช.