"บิ๊กตู่"หวังไทยหลุดพ้นประเทศรายได้ปานกลาง

วันที่ 19 ก.พ. 2559 เวลา 21:50 น.
"บิ๊กตู่"หวังไทยหลุดพ้นประเทศรายได้ปานกลาง
นายกฯพร้อมผลักดันธุรกิจต่อยอดด้านวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์หวังไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง           พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ในการเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - สหรัฐฯ สมัยพิเศษ  ณ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ว่า  มีการร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนในเรื่องสำคัญ ได้แก่ การผลักดันวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูงขึ้น  การขับเคลื่อนการลงทุนในนวัตกรรมตามนโยบายส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Cluster ทั้งด้านยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ดิจิทัล เกษตรแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  การผลักดันการสร้างผู้ประกอบการ SMEs  การสร้างธุรกิจใหม่ให้แก่กลุ่ม Startup  ที่ขณะนี้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ให้การสนับสนุนในเรื่องเงินทุนต่าง ๆ เพื่อยกระดับธรุกิจที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพให้เข้มแข็ง

ขณะเดียวกัน ยังได้ร่วมมือกันในส่วนของการขยายโอกาสเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น ด้านซอฟแวร์ และดิจิทัล คอนเทนต์          นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านแอนิเมชั่น การ์ตูน ในการสร้างการรับรู้ โดยเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยมีศักยภาพพอสมควรที่จะผลิตแอนิเมชั่น การ์ตูน หรือธุรกิจภาพยนตร์ที่มีคุณค่า ทั้งนี้ จะมอบหมายให้คณะรัฐมนตรีรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้มากขึ้น และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้