นายกฯห่วงแล้งเร่งทำน้ำประปา

วันที่ 22 ม.ค. 2559 เวลา 21:10 น.
นายกฯห่วงแล้งเร่งทำน้ำประปา
"ประยุทธ์" ห่วงภัยแล้ง เร่งทำน้ำประปา ระบุปัญหาเกิดจากประชาชน ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เมื่อเวลา 20.15 น. วันที่ 22 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวตอนหนึ่งในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ถึงการแก้ไขภัยแล้งว่า รัฐบาลเข้าใจดีว่า น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการบริโภค อุปโภค โดยทำน้ำประปาเป็นหลัก ในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตร พืชผัก ผลไม้ น้ำอุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศนนั้น รัฐบาลมีมาตรการต่อเนื่อง 2 ปีแล้ว เรื่องการสร้างการเรียนรู้ ปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การทำไร่นาสวนผสม การเลี้ยงสัตว์ ก็มีเกษตรกรปรับตัวจำนวนหนึ่ง ร่วมมือพัฒนาใช้เทคโนโลยี Smart Farmer ที่ว่า ก็ได้รับผลดีมาตลอด แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยร่วมมือ เพราะว่าเคยชินกับการปลูกพืชแบบนั้น ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง จึงเกิดปัญหา โดยการประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งจะให้ไปตรวจสอบว่า จังหวัดใดได้รับผลกระทบอย่างไร หรือเฉพาะพื้นที่ปลูกพืชการเกษตร ต้องประกาศให้ตรงกับข้อเท็จจริง ไม่ใช่เหมารวมทั้งจังหวัด เพราะบางพื้นที่ไม่ได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร แต่เดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค แหล่งน้ำประปา บางพื้นที่เรื่องการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมต่างกัน คนละอำเภอ คนละจังหวัด คนละพื้นที่ ต้องประกาศตามนั้น รัฐบาลมีหน้าที่ในการดูแลประชาชน จัดหาน้ำให้ได้ การทำไร่นาสวนผสม ตอนนี้รัฐบาลจะปรับเรื่องแหล่งน้ำ ปรับงบประมาณ ปรับแผนมาให้มากขึ้น “ปัจจุบันทุกคนน่าจะต้องทราบแล้วว่า น้ำต้นทุนเรามีน้อย เขื่อน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก เขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน แล้วก็แหล่งเก็บน้ำในพื้นที่ แหล่งเก็บน้ำในไร่นา ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณฝนตกตกใต้เขื่อนส่วนใหญ่ วันนี้ต้องช่วยกัน ต้องฟังเหตุฟังผลบ้าง อีกหน่อยก็ต้องประกาศภัยแล้งทั้งหมด 77 จังหวัด แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาดูแล มาเยียวยากันอีก” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว