โวยคสช.ซื้อเวลาปรองดอง

  • วันที่ 11 ม.ค. 2559 เวลา 08:19 น.

โวยคสช.ซื้อเวลาปรองดอง

"อดุลย์" แนะนายกฯ นำผลศึกษาปรองดองชุดเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ไปปฏิบัติ

นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 และอดีตกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เปิดเผยว่า การที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เตรียมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเสริมสร้างสังคมสันติสุข โดยเชิญคู่ขัดแย้งทุกเสื้อสีเข้าร่วมถือเป็นการซื้อเวลาสร้างความปรองดอง

“ไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมการอะไรเพิ่มเติม ในเมื่อผลศึกษาของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่มี นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธาน ได้ศึกษาแนวทางไว้รอบด้านแล้ว”นายอดุลย์ กล่าว

ประธานกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 กล่าวว่า หากหัวหน้า คสช. มีความจริงใจ ก็ใช้อำนาจแต่งตั้งคณะกรรรมการปรองดองขึ้นมาได้เลย โดยนำผลการศึกษาชุดของนายเอนกไปปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม”นายอดุลย์ กล่าว 

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าวว่า ฝากถึง สนช. หลายคนอย่ามัวตอบโต้คนวิจารณ์การตั้งคณะกรรมการ แต่ควรใช้เวลาของสภาเชิญกรรมการปรองดองที่ตั้งมาแล้วทุกชุด มานำเสนอว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง และมีผลคืบหน้าอย่างไร

พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า จะมีการเสนอรายชื่อกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาเสริมสร้างสังคมสันติสุข ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ สนช.ก่อนบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม สนช.ในสัปดาห์นี้

“บุคคลเป็นกรรมาธิการต้องมีความคิดเห็นเป็นกลางตามแนวทางสันติวิธี ใครที่มีความคิดเห็นสุดโต่งใช้ความรุนแรง แม้แต่สมาชิก สนช.เอง ผมก็ไม่เชิญเข้าร่วม”พล.อ.อกนิษฐ์ กล่าว 

นายมีชัย ฤชุพันธุ์  ประธานกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ  กล่าวว่า ตามร่างรัฐธรรมนูญจะบัญญัติกระบวนการสร้างความปรองดองสำหรับอนาคตไว้ แต่กลไกปรองดองเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต ยังคิดไม่ออกว่าจะบัญญัติอย่างไร และหากรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปรองดองขึ้นมาก็ไม่มีความจำเป็นต้องบัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล

ข่าวอื่นๆ