นักวิชาการประเมินรัฐบาลขาขึ้น

  • วันที่ 02 ม.ค. 2559 เวลา 08:12 น.

นักวิชาการประเมินรัฐบาลขาขึ้น

"สมบัติ ธำรงธัญวงศ์" ประเมินภาพรวมรัฐบาลปี 59 อยู่ในภาวะขาขึ้นหากมีผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรม

นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นักวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประเมินภาพรวมรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปี 2559 จะอยู่ในภาวะขาขึ้นหากสิ่งที่ดำเนินงานมาเห็นผลเป็นรูปธรรมในปี 2559 รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จะยังมีความเสถียรภาพแม้จะมีประเด็นเรื่องผลสอบโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ แต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ เพราะด้วยจำนวนเงินที่ถูกตั้งข้อสังเกตมีจำนวนไม่มากเท่ากับการทุจริตมูลค่าแสนล้านในบางโครงการของรัฐบาลในอดีต

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ