ชี้ ปัญหาสังคมมาจากโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรม

วันที่ 24 ก.ค. 2553 เวลา 15:51 น.
น.พ.ประเวศ  ระบุ ปัญหาที่เเท้จริงของสังคม มาจากโครงสร้างประเทศที่ไม่เป็นธรรม ชี้ การปฏิรูปสังคมต้องขับเคลื่อน

น.พ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส แสดงปาฐกถาเรื่อง สู่เส้นทางปฏิรูปในงานสัมมนาครึ่งปีประเทศไทย คิดเพื่ออนาคต ถอดโจทย์ประเทศไทย ตอน สู่เส้นทางปฏิรูป ว่า เมื่อประเทศเกิดวิกฤต คนในสังคมอยู่อย่างไม่มีความสุข หลายฝ่ายพยายามออกมาร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ประเทศ สำหรับปัญหาที่แท้จริง เกิดจากโครงสร้างประเทศที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้น การปฏิรูปสังคม ต้องเป็นผู้ขับเคลื่อน ทำฐานของประเทศให้เกิดความแข็งแกร่ง คือ ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงที่ดินทำกิน และวัฒนธรรมต่างๆ

น.พ.ประเวศ ยังกล่าวว่า ขณะนี้ การปฏิรูปมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด ชุดแรกมีตนรับผิดชอบ จะเน้นการมีส่วนร่วม สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อช่วยเหลือสังคม และอีกคณะที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน ทำหน้าที่สังเคราะห์นโยบายประเทศ เป็นการติดอาวุธให้สังคม ซึ่งต้องอาศัยทุกฝ่ายช่วยกัน ดังนั้น ขอให้ประชาชนที่อยากมีส่วนร่วม ส่งความเห็นได้ที่คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด เพื่อนำประเทศสู่ความสงบสุข