มาร์คปัดเลิกพรก.ฉุกเฉินทั้งหมด

วันที่ 23 ก.ค. 2553 เวลา 16:45 น.
นายกรัฐมนตรี ระบุ ยังไม่มีแนวคิดยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินทุกพื้นที่  แต่จะพิจารณาตามความเหมาะสม

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลยังไม่มีแนวคิดที่จะยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พื้นที่ 16 จังหวัดที่เหลือทั้งหมดในคราวเดียวกัน แต่จะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งไม่ได้เป็นความขัดแย้งกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ(คปร.) ที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เนื่องจากไม่ได้ระบุว่าให้ยกเลิกทุกพื้นที่ในคราวเดียวกัน แต่เป็นการเสนอให้ยกเลิกโดยเร็วเท่านั้น

"คงจะไม่ยกเลิกทั้งหมด คงเป็นไปตามลำดับ ผมคิดว่าการทำไปตามลำดับจะเป็นการตอบโจทย์ทั้งสองด้าน ถ้าเราตอบโจทย์เร็วเกินไปแล้วเกิดพลาดมาจะกลายเป็นความเสียหาย" นายอภิสิทธิ์ กล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หากจะมีการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพิ่มเติม ทางสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) สามารถที่จะเสนอเรื่องมาให้ตนเองได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อีก และที่ผ่านมารัฐบาลได้พิจารณายกเลิกตามลำดับ ซึ่งเชื่อว่า คปร.เข้าใจแนวทางการทำงานของรัฐบาลเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ 24 จังหวัด ต่อมาได้ยกเลิกไปแล้ว 8 จังหวัด คงเหลือพื้นที่ประกาศใช้ พ.ร.กฉุกเฉินอีก 16 จังหวัด

นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า การยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินคดีที่มีอยู่ เพียงแต่เจ้าหน้าที่อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่ต้องสงสัย