ส.ว.หนุนอานันท์จี้รัฐเลิกพรก.

วันที่ 23 ก.ค. 2553 เวลา 15:24 น.
คณะกก.ส.ว. หนุน อานันท์ เสนอ รัฐบาลเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

นาย จิตติพจน์ วิริยะโรจน์ ส.ว.ศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการติดตามสถานการณ์บ้านเมือง วุฒิสภา กล่าวว่า ขอสนับสนุนมติคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย (คปร.)ที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยด่วน เพราะความวุ่นวายต่างๆหมดไปแล้ว การยังมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่จะกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาก รวมถึงกระทบเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว เพราะต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุน หากเห็นว่า ประเทศนั้นๆ ใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่ ก็จะกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยของประเทศ

นายจิตติพจน์ กล่าวว่า ส่วนผลกระทบด้านสังคมก็เป็นเรื่องการรับรู้ข่าวสารของประชาชน แม้แต่ด้านการเมืองเอง ก็อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้มีการเลือกตั้งซ่อมอยู่ ทำให้เกิดปัญหาการไปใช้สิทธิได้อย่างไม่เต็มที่ หรือแม้แต่เรื่องกระบวนการยุติธรรม ที่จะผลส่งกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ที่ส่งผลไปถึงการปรองดองกันภายในประเทศอีกด้วย

“รัฐบาล อาจกังวลในหลายๆเรื่องอยู่ จึงยังไม่ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และอาจมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่คณะกรรมการติดตามสถานการณ์บ้านเมืองเห็นว่า การยังใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่ มีแต่ข้อเสียมากกว่าข้อดี เพราะเป้าหมายหลักของสังคมคือ การให้บ้านเมืองกลับสู่ความสงบได้โดยเร็ว ฉะนั้นบรรยากาศที่ต้องมีเสรีภาพ จึงสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของสื่อที่จะคอยตรวจสอบเรื่องราวทั้งหลายอย่างรอบด้าน ชัดเจน ตรงไปตรงมา และเป็นอิสระ หรือแม้แต่องค์กรอิสระต่างๆ ที่จะสามารถทำงานได้อย่างปกติโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกต่อ ไป” นายจิตติพจน์ กล่าว