องอาจ เตรียมเปิดตัวรายการใหม่สถานีปฏิรูปประเทศไทย

วันที่ 23 ก.ค. 2553 เวลา 11:08 น.
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมเเถลงเปิดตัวรายการใหม่สถานีปฏิรูปประเทศไทย  ช่อง 11 1 ส.ค.นี้

นางสาวรัตนา  เจริญศักดิ์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าเกี่ยวกับการแถลงเปิดตัวรายการใหม่  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  สถานีข่าวสารเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ว่า เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปสื่อเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ได้ปรับผังรายการไปแล้วในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และจะมีรายการใหม่ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมาร่วมรายการและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระตามครรลองระบอบประชาธิปไตยซึ่งรายละเอียดของรายการใหม่  นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กำหนดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 1  สิงหาคม 2553  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องส่งใหญ่  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต