ป.ป.ช.เตรียมหาทางออกเลือกปธ.คนใหม่ 3ธ.ค.

  • วันที่ 02 ธ.ค. 2558 เวลา 17:36 น.

ป.ป.ช.เตรียมหาทางออกเลือกปธ.คนใหม่ 3ธ.ค.

ป.ป.ช.เตรียมหาทางออกเลือกปธ.คนใหม่ 3ธ.ค. พรเพชร ระบุ ควรให้ป.ป.ช.ใหม่รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการก่อน

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  เตรียมประชุมกันในวันที่ 3 ธ.ค. เพื่อหาข้อสรุปว่าคณะกรรมการป.ป.ช.จำนวน 4 คนที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ และว่าที่ กรรมการป.ป.ช.ใหม่อีก 5คนที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ได้ลงมติเห็นชอบไปก่อนหน้านี้จะสามารถประชุมร่วมกันเพื่อเลือกประธานป.ป.ช.ได้หรือไม่

ทั้งนี้ มีรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ทำหนังสือมายังสำนักงานเลขาธิการป.ป.ช. เพื่อแจ้งว่า ขณะนี้กรรมการป.ป.ช.ใหม่ทั้ง 5 คน ได้ลาออกจากตำแหน่งต่างๆแล้ว จึงขอให้ทางสำนักงานเลขาธิการป.ป.ช.ได้พิจารณาแนวทางว่า จะดำเนินการคัดเลือกประธานป.ป.ช.คนใหม่เมื่อไรและอย่างไร โดยมี 2 แนวทาง คือ 1.ให้กรรมการทั้ง 9 คน ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง และค่อยนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ พร้อมกับกรรมการใหม่จำนวน 5 คนในคราวเดียวกัน และ2.ปฏิบัติตามขั้นตอน โดยให้นำรายชื่อกรรมการใหม่จำนวน 5 คน ขึ้นทูลเกล้าฯไปก่อน และค่อยมาประชุมคัดเลือกประธานป.ป.ช. เพื่อให้ได้รายชื่อแล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯอีกครั้ง

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. กล่าวว่า ในเมื่อยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯกรรมการป.ป.ช.ชุดใหม่ 5 คน จึงไม่สามารถเรียกประชุมเพื่อเลือกประธานป.ป.ช.คนใหม่ได้ เพราะเกรงจะมีปัญหาข้อกฎหมายในอนาคต ดังนั้น ส่วนตัวจึงไม่มีหน้าที่อื่น นอกจากเสนอรายชื่อกรรมการป.ป.ช.ชุดใหม่ 5 คน ขึ้นทูลเกล้าฯไปก่อน จากนั้นเป็นหน้าที่ของป.ป.ช.ไปเลือกตัวประธานป.ป.ช.อีกครั้ง 

ประธานสนช. กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่ากรณีนี้มีปัญหาเรื่องช่องโหว่ทางกฎหมาย เพราะกฎหมายระบุเพียงว่า การเลือกกรรมการป.ป.ช.ทั้งคณะจำนวน 9 คน ให้ทั้ง 9 คน ไปคัดเลือกตัวประธานป.ป.ช. แล้วส่งเรื่องมาให้ประธานวุฒิสภานำรายชื่อกรรมการป.ป.ช.ทั้ง 9 คน และตัวประธานป.ป.ช.ขึ้นทูลเกล้าฯพร้อมกัน  แต่นำมาใช้บังคับกรณีนี้ไม่ได้ เพราะยังมีกรรมการป.ป.ช.เหลืออยู่ 4 คนที่ยังไม่หมดวาระ   อาจจะต้องมีการแก้ไขพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ