"พรเพชร"ยันสนช.ไม่มีหน้าที่เคาะประธานปปช.

  • วันที่ 02 ธ.ค. 2558 เวลา 16:13 น.

"พรเพชร"ยันสนช.ไม่มีหน้าที่เคาะประธานปปช.

"พรเพชร"ยันสนช.ไม่มีหน้าที่เคาะประธานปปช. ได้รับแจ้งจากกรรมการชุดใหม่จะเลือกกันอง

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยังไม่สามารถตั้งประธานป.ป.ช.คนใหม่ได้ว่า หน้าที่ในการเลือกประธานกรรมการป.ป.ช. เป็นหน้าที่ของสำนักงานป.ป.ช. ไม่ใช่หน้าที่ของสำนักงานวุฒิสภา วุฒิสภามีหน้าเพียงนำรายชื่อคณะกรรมการป.ป.ช.ชุดใหม่ขึ้นกราบบังคมทูลฯเท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่ในการสรรหาประธานป.ป.ช.คนใหม่

ทั้งนี้ โดยป.ป.ช.เองมีคณะกรรมการทั้งหมด 9 คน แต่เวลานี้พ้นจากตำแหน่ง 5 คน จึงเหลือกรรมการ 4 คน และต่อมากรรมการสรรหาป.ป.ช.ได้สรรหาบุคคลใหม่มาแทน 5 คนที่ว่างไปได้แล้ว แต่มาวันนี้ (2ธ.ค.) ได้เกิดปัญหากับป.ป.ช.ว่าจะเลือกประธานคนใหม่ได้อย่างไร กฎหมายเขียนไม่ชัดเจน จะชัดเจนตรงที่ว่าหากมีการเลือกกรรมการใหม่ทั้ง 9 คนแล้วจะต้องทำอย่างไรเท่านั้น แต่ตอนนี้มีกรรมการเก่าเหลือ 4คน

“ผมได้รับแจ้งจากทางป.ป.ช.ว่าการจะเลือกประธานป.ป.ช.คนใหม่ ต้องรอให้กรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหม่ครบ แล้วจึงจะมีการเลือกประธานป.ป.ช. เมื่อได้ทราบเรื่อง ผมก็ไม่มีหน้าที่อย่างอื่นนอกจากจะดำเนินการเสนอเพื่อโปรดเกล้าฯ ผู้ได้รับการสรรหา 5 คนเป็นกรรมการป.ป.ช.ต่อไป” นายพรเพชร กล่าวและว่า อำนาจหน้าที่ของตนไม่เกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลือกหรือดำเนินการคัดเลือกประธานป.ป.ช. หรือประธานองค์กรอิสระอื่นๆ ใดทั้งสิ้น

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ