ร้องสปท.ปฏิรูปวงการสงฆ์

  • วันที่ 02 ธ.ค. 2558 เวลา 15:46 น.

เครือข่ายปกป้องพุทธศาสนาร้องสปท.ปฏิรูปวงการสงฆ์

นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) พร้อมด้วยนางพลอยวิพร ธรรมศิริสุนทร และนางกัลยาณี จูปรางค์ เครือข่ายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนา ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ผ่าน น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสปท.คนที่ 2 เพื่อขอให้ผลักดันการขับเคลื่อนการปฏิรูปพระพุทธศาสนา โดยขอให้ตั้งอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาและติดตามคดีเกี่ยวกับพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ต้องอาบัติปาราชิกตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราช

ทั้งนี้ แต่กรณีดังกล่าวแม้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้วินิจฉัยและแจ้งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทราบถึงกรณีที่ต้องมีคณะกรรมการร่วม 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบรรพชิต และฝ่ายคฤหัสถ์ ดำเนินการ แต่ก็ยังไม่มีการแต่งตั้งทำให้เป็นการเสียพระเกียรติต่อพระสังฆราช รวมถึงขอให้มีการศึกษาและแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับกาลเวลาในปัจจุบัน รวมถึงไม่เป็นไปตามหลักธรรมวินัยที่แท้จริง

“ในคราวที่จะมีการถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชที่จะมาถึงนี้ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณ และส่งเสด็จและปกป้องพระเกียรติของพระองค์ท่าน และเพื่อปลดภาระที่พระองค์ทรงฝากไว้แก่พวกเราที่ยังมิได้เสร็จสิ้นขอให้ ประธานสปท.ช่วยขับเคลื่อนและจัดการเซียนหนามพระศาสนาให้หมดไป ตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราช” ตัวแทนเครือขายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนา ระบุ

ด้าน น.ส.วลัยรัตน์ กล่าวว่า ส่วนตัวรับเรื่องดังกล่าวไว้เพื่อส่งต่อให้ นายทินพันธุ์ นาคาตะ ประธาน สปท.ได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ